Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 september, 2015

NOAA och NASA: Mycket hög sannolikhet för rekordvarmt 2015

Den globala medeltemperaturens avvikelse i grader Celsius för 2015 och de sex globalt varmaste åren. Avvikelsen är relativt 1900-talets medelvärde. Källa: NOAA.

I ett blogginlägg på Climate.gov presenteras att sannolikheten för ett rekordvarmt 2015 är hela 97%. Beräkningarna är gjorda vid amerikanska NOAA utgående från perioden januari till juli. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till den rekordvarma augustimånaden eller en fortsatt kraftig El Niño under resten av året vilken har en globalt värmande effekt.

Via twitter den 14 september publicerade klimatforskaren och tillika chefen för NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), Dr Gavin Schmidt att sannolikheten för att 2015 blir rekordvarmt uppgick till 87%. I den beräkningen där perioden januari till augusti nyttjades togs ingen hänsyn till El Niño. Enligt Schmidt användes enbart historiska samband för perioden januari-augusti och årsvärdet.

Hur varmt har det varit hittills i år? 

Den globala medeltemperaturens avvikelse för augusti 2015 blev enligt NOAA rekordhög, precis som den var i februari, mars, maj, juni och juli. Februari, mars och augusti 2015 rankas enligt NOAA som de tre varmaste kalendermånaderna som observerats. Vidare har den globala medeltemperaturens avvikelse för vintern, våren och sommaren varit rekordhög. För vinterns del ingår dock även december 2014.

I augusti var världshavens medeltemperaturavvikelse på en rekordhög nivå (+0,78°C) och rekordet från juli 2015 (+0,74°C) blev därmed kortlivat. Den globala medeltemperaturens avvikelse för perioden januari-augusti har enligt NOAA varit 0,10°C varmare än det tidigare rekordet från 2010.

NASAs och JMAs beräkningar för augusti globalt då?

Även Japan Meteorological Agency (JMA) rapporterade att augusti blev rekordvarm. Avvikelsen till den näst varmaste augustimånaden från 2014 blev hela 0,12°C. Däremot rankade NASA augusti bara som den näst varmaste. Enligt NASAs beräkningar var augusti 2014 dock endast 0,01°C varmare än årets. Precis som NOAA så räknar NASA vintern och sommaren 2015 som rekordvarma. Däremot så hamnade våren enligt NASA på en delad andraplats efter 2010. För JMAs del så var våren och sommaren rekordvarm. Även om placeringarna för enskilda månader och säsonger skiljer sig åt mellan de olika instituten uppvisar de en stor enighet även om metoder och i viss mån data skiljer sig något åt.