Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

8 september, 2015

Arktis – Nordväst- och Nordostpassagen öppna!

Det årliga säsongsminimumet av havsis i Arktis närmar sig. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) har säsongsminimumet sedan 1979 i genomsnitt inträffat den 15 september. Årets minimum väntas enligt NSIDC hamna på 3-4 plats beroende på utvecklingen under de sista dygnen av smältsäsongen. Dock finns det en liten chans att 2015 övertar andraplatsen från 2007. Den slutgiltiga placeringen för årets säsongsminimum får vi återkomma till senare i höst. De tre år med lägst havsisutbredning i Arktis är enligt NSIDC i ordning 2012, 2007 och 2011.

Det står redan nu helt klart att årets minimum, utifrån NSIDCs senaste siffror per den 6 september, blir lägre än under både 2013 och 2014. Säsongsminimumet hamnar dessutom på minst en fjärdeplats. Därmed fortsätter den nedgående trenden med allt mindre havsis i Arktis.

Den arktiska havsisutbredningen i miljoner kvadratkilometer från slutet av juli till början av november för åren 2000-2015. Klicka på bilden för större och tydligare bild. Källa: NSIDC

Det mest intressanta just nu är att både Nordvästpassagen och Nordostpassagen är öppna. Enligt NSIDC var Nordostpassagen öppen under i stort sett hela augusti. För Nordvästpassagen som har flera möjliga färdvägar är det bara den sydliga leden som är öppen. Detta var den väg som norrmannen Roald Amundsen tog 1903-1906  när han och hans besättning blev de första att färdas genom Nordvästpassagen. Att både Nordvästpassagen och Nordostpassagen öppnas under en och samma säsong har skett vid fyra tidigare tillfällen vilka inträffade 2008 samt 2010-2012.

Genomsnittlig havsisutbredning i miljoner kvadratkilometer under augusti månad för perioden 1979-2015. Enligt NSIDC är minskningen under augusti 10,3% per decennium. Klicka på bilden för förstoring. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC)