Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

27 augusti, 2015

Lågtrycksdominans och risk för kraftigt regn

Efter en regnig och sval julimånad har stora delar av augusti dominerats av en mäktig högtrycksblockering som gett sol och högsommarvärme runt om i landet. Nu har blockeringen dock brutits ner och det är åter lågtryck från Atlanten som dominerar väderbilden.

Regnvarningar

I skrivande stund är ett regnområde på väg åt nordost över Sverige och i samband med det har vi regnvarningar utfärdade från Bohuslän och i ett stråk vidare upp över Norrland. Regnet hänger ihop med ett lågtryck på Atlanten och en kallfront som är på väg åt nordost över landet. Framför fronten har en sydvästlig luftström fört med sig varm och fuktig luft upp mot Sverige, något som kan ge förutsättningar för kraftigare regninslag och rikliga regnmängder.

Kraftig jetström

I samband med fronten finns dessutom ett kraftigt vindmaximum högre upp i atmosfären, en så kallad jetstreak, som under dagen rört sig in mot Sydsverige, se figur nedan. Områden med jetstreaks är ofta extra intressanta områden eftersom det i samband med dessa bildas områden där luften konvergerar och andra områden där den divergerar. Det medför i sin tur att man i lägre luftlager (under området med konvergens och divergens) får områden med sjunkande respektive stigande luft. En jetstreak kan alltså bidra till att forcera luft till att stiga, vilket i sin tur är en förutsättning för att bilda moln och nederbörd. I de områden där varningarna är utfärdade (från Dalsland, Värmland och upp över Norrland) kan även den stigande terrängen bidra till att luften hävs.

En satellitbild från i dag, torsdag kl 11, överlagrad med radar, marktrycket reducerat till havsytans nivå och jetströmmen på 300 hPa.

En satellitbild från i dag, torsdag kl 11, överlagrad med radar, marktrycket reducerat till havsytans nivå och jetströmmen på 300 hPa.

Svårt med placeringen av de kraftigaste stråken

Kombinationen av varm och fuktig luft i lägre luftlager tillsammans med inverkan från kallfronten och jetstreken ger alltså förutsättningar för inslag av kraftigare stråk med regn, något som också antytts i våra nederbördsprognoser. Det bör dock påpekas att det är mycket svårt att prognostisera exakt var de kraftiga stråken hamnar i lägen som detta. Små förändringar i utgångsläget kan medföra stora konsekvenser för placering och utveckling av de kraftiga stråken med regn.

Fortsatt lågtrycksdominans med plats för solglimtar

I prognosen kommer nya lågtryck att passera landet i nästa vecka och det ser ut att bli både blött och relativt svalt. Mellan de passerande lågtrycken ser det dock ut att bli en del solglimtar, precis som i den vackra läsarbilden nedan, tagen och inskickad av Uno Bengtsson i Asarum i Blekinge.