Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

21 augusti, 2015

Ovanligt sena årshögsta i norra Norrland

Vädret i augusti har hittills varit varmt, soligt och torrt i hela landet. Maj, juni och juli var övervägande kyliga. I så gott som hela Götaland, Svealand samt södra och mellersta Norrland kommer ändå de första dagarna i juli att bli årets varmaste. Den 2 juli observerades 32,8° i Forse i Ångermanland vilket sannolikt blir årets högsta temperatur för Sverige som helhet.

I norra Norrland fick man däremot inte ta del av högsommarvärmen i början av juli. Där är det först nu som temperaturerna har orkat röra sig upp mot 25°. Torsdagen den 20 augusti hade exempelvis Piteå i Norrbotten 27,6°, Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland) 27,3° medan Vidsel i södra Lappland var varmast i landet med 27,7°. För samtliga dessa stationer gäller att torsdagens värde är det högsta som uppmätts hittills i år. Det är dock inte omöjligt att fredagen kan bli ytterligare någon tiondel varmare på sina håll i norr. Att årets högsta temperatur observeras under andra halvan av augusti är ovanligt.

Rekordsent årshögsta i Karesuando

För Karesuando i nordligaste Lappland uppmättes 24,9° under torsdagen vilket är den högsta temperatur som uppmätts där hittills i år. Temperaturmätningar med maximitermometer i Karesuando inleddes 1884. Mellan 1884 och 2014 har det aldrig inträffat att årets högsta temperatur observerats efter den 20 augusti. Däremot observerades årets högsta temperatur i Karesuando lika sent som i år under den annars så bedrövliga sommaren 1928.

I Piteå (Norrbotten) och Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland) har det bara hänt en gång tidigare, nämligen 1928, att årets högsta temperatur inträffat senare på året. För båda stationerna gäller att årets högsta temperatur då uppmättes den 21 augusti 1928. I Piteå har mätningar med maximitermometer pågått sedan 1882 och framåt medan det i Kvikkjokk-Årrenjarka dröjde fram till 1917 innan maximitermometer infördes där.

I Pajala i Norrbotten är det senaste datumet som årets högsta temperatur uppmätts under perioden 1951-2014 den 9 augusti 2009. Under torsdagen kom man upp i 26,3° där vilket även är årshögsta.

Ett år som de flesta förmodligen kommer ihåg är den osedvanligt varma sommaren 2002. Det året uppträdde en präktig värmebölja i norra Norrland under andra halvan av augusti. För några stationer var detta även årets varmaste dagar. I exempelvis Haparanda, Umeå och Piteå inföll årets högsta temperatur den 19 augusti. För dessa tre stationer låg temperaturen den dagen på omkring 28°. I Överkalix-Svartbyn och Hemavan noterades årshögsta den 23 respektive 24 augusti. Allra varmast i norra Norrland denna augustimånad var det i Lövånger i Västerbotten med 29,7° den 19.

Årshögsta i september(!)

Att årshögsta för enstaka stationer kan infalla redan i april vet vi har hänt, exempelvis 1993. Vanligen infaller dock årshögsta någon gång under de egentliga sommarmånaderna juni, juli och augusti. Men har det då hänt att årshögsta infallit så sent som i september?

År 1886 inföll årets högsta temperatur i Kristianstad och Västervik både i juli samt i september. Däremot känner jag inte till något fall där en station entydigt uppmätt årets högsta temperatur i september.

I SMHIs kunskapsbanksartikel om temperaturrekord i september skriver Sverker så här: ”Den förmodligen mest extrema värme som observerats i september inträffade den 1-2 september 1886. Värmecentrum låg den gången i sydöstra Götaland och åtskilliga enklare temperaturstationer rapporterade temperaturer mellan 30 och 32 grader. Tyvärr saknade dock flertalet stationer vid den här tiden tillräckligt bra skydd mot reflekterad solstrålning, varför det inte går att sätta upp någon uttömmande statistik över den här situationen.”

I Västervik i Småland uppmättes 29,0° den 2 september. En lika hög temperatur noterades den 20 juli. Detta visade sig även bli 1886 års högsta temperatur i Västervik. Även i Kristianstad i Skåne uppmättes årets högsta temperatur i september 1886 och precis som med Västervik så finns ett exakt lika högt värde från juli. Den 22 juli samt den 2 och 14 september 1886 noterades 27,0° i Kristianstad. Det svenska septemberrekordet är 29,1° uppmätt i Stehag i Skåne den 1 september 1975.

I lite mer modern tid var Ölands norra udde mycket nära årshögsta i september 1958. Den 5 september observerades 24,0° där. Årets högsta temperatur där var dock 24,2° från den 9 juli.

Under den osedvanligt varma sommaren 1997 slumpade det sig som så att årets högsta temperatur vid Hoburg på Gotland och Kristinehamn i Värmland observerades först den 28 augusti.