Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 augusti, 2015

Hur kunde juli bli varmare än normalt?

Vi har fått en del reaktioner från besvikna semesterfirare som inte för sitt liv kan begripa hur vi kan påstå att juli månad faktiskt var lite varmare än normalt.

Det har vi inte påstått heller. Detta gällde inte hela Sverige utan endast den sydöstra delen av landet. Om någon har generaliserat så är det i vart fall inte SMHI.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2015.

Temperaturöverskotten i sydost var tämligen små, i allmänhet mindre än en grad. Som framgår av temperaturavvikelsekartorna för tidigare julimånader så får man i stort sett gå tillbaka till juli 2007 för att finna en kyligare julimånad i de områden som i år hade ett visst temperaturöverskott.

Det var i huvudsak de fem-sex första dygnen som skapade temperaturöverskotten. Då var det dock osedvanligt varmt med de högsta temperaturerna på minst 20 år på flera håll. Resten av månaden var det dominans för kyligt väder med inslag av enstaka varmare dagar, vilket framgår av de dagliga avvikelsekartorna.

Till saken hör att vi fortfarande jämför med referensperioden 1961-1990 när vi talar om normalvärden. Och under den perioden fanns det ett antal tämligen bedrövliga somrar som drog ner normalvärdena. Jag behöver bara nämna exempelvis 1962, 1977 och 1987 för att minnesgoda läsare ska börja huttra.