Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

31 augusti, 2015

Sällsynt orkanvarning för Kap Verde-öarna

Under söndagen bildades säsongens sjätte tropiska storm, namngiven Fred, precis utanför västra Afrika. Amerikanska National Hurricane Center (NHC) klassade Fred som en tropisk storm när den befann sig på longitud 18,9°W. Att tropiska cykloner når tropisk stormstyrka så långt österut på Atlanten är ovanligt. Det finns bara ett fåtal kända fall då tropiska cykloner nått tropisk stormstyrka öster om longitud 20°W. Bara två av dessa har med säkerhet bildats längre österut än Fred. Ginger i oktober 1967 (tropisk storm vid 18,1°W) samt en icke namngiven tropisk storm i september 1988 (tropisk storm vid 18,5°W). Före satelliternas intåg finns även ett fall från år 1900 då NHC bedömt att en tropisk storm bildades på longitud 18,5°W. Statistik över tropiska cykloner på Atlanten finns från 1851 och framåt.

 

Prognoserad bana för orkanen Fred utfärdad klockan 11 svensk tid den 31 augusti. Källa: National Hurricane Center.

Under måndagen klassades Fred som en kategori 1 – orkan av NHC. Den senaste prognosen från NHC indikerar att Fred kan komma att göra en direktträff på de nordligare delarna av Kap Verde-öarna under måndag kväll. Förutom orkanvindar riskerar befolkningen där även att utsättas för kraftiga regn. Kap Verde-öarna har ett övervägande torrt klimat med en årsnederbörd på omkring 250 mm, mer i höglänt terräng. I värsta fall kan Fred lokalt komma att bringa närmare ett helt års nederbörd på bara något dygn. Därmed finns en hög risk för livshotande översvämningar och jordskred. Därtill följer en stormflod vilket också kan ge upphov till översvämningar vid kusterna. Övärlden har en befolkning på drygt 525 000. Enligt orkanspecialisten Eric Blake på NHC finns inget tidigare fall med en tropisk orkan så långt österut av det tropiska Atlanten.

Fred följs och övervakas av National Hurricane Center.

Karta över Kap Verde-öarna. Källa: Wikipedia.

”Kap Verde-orkaner”

De mest fruktade av alla tropiska orkaner på Atlanten är de så kallade ”Kap Verde-orkanerna”. Dessa bildas ofta i närheten av övärlden men gör mycket sällan någon inverkan på själva öarna. Däremot tenderar dessa orkaner att vara intensiva, långlivade och till ytan stora. I genomsnitt bildas två stycken varje år under augusti och september. I sällsynta fall kan de även uppträda i juli och oktober. Två exempel på Kap Verde – orkaner är Ivan (2004) och Allen (1980) vilka båda nådde Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5.

Sällsynta trillingorkaner i östra och centrala Stilla havet

I östra och centrala Stilla havet är orkanaktiviteten just nu mycket livlig med tre namngivna orkaner, Ignacio, Jimena och Kilo. Under söndagen var samtliga tre under en tid kategori 4 – orkaner. Enligt orkanspecialisten Philip Klotzbach på Colorado State University, via twitter, är det första gången som två orkaner i centrala Stilla havet varit så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5) samtidigt. Under måndagen hade dock Ignacio nedgraderats till kategori 3 medan både Jimena och Kilo bibehållit kategori 4 – status.

Under måndagen fanns tre "major hurricanes" (kategori 3-5) i östra och centrala Stilla havet. Orkanernas namn har markerats med rött. Källa: NOAA.

27 augusti, 2015

Stormen Erika möjligt hot mot Florida

Säsongens femte tropiska storm på Atlanten, namngiven Erika, bildades under måndagen. Erika har sedan dess rört sig snabbt på en västnordvästlig bana och enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) väntas Erika under det kommande dygnet passera Små Antillerna och Puerto Rico. Tropisk stormvarning är utfärdad för dessa områden. Därefter pekar det mesta på att Erika rör sig vidare mot Bahamas under söndagen för att sedan närma sig Florida i början av nästa vecka. Små förändringar i stormbanan under de kommande dagarna kan avgöra ifall Erika missar Florida eller om fler områden kan komma att drabbas av stormens framfart.

Läs mer

27 augusti, 2015

Lågtrycksdominans och risk för kraftigt regn

Efter en regnig och sval julimånad har stora delar av augusti dominerats av en mäktig högtrycksblockering som gett sol och högsommarvärme runt om i landet. Nu har blockeringen dock brutits ner och det är åter lågtryck från Atlanten som dominerar väderbilden.

Regnvarningar

I skrivande stund är ett regnområde på väg åt nordost över Sverige och i samband med det har vi regnvarningar utfärdade från Bohuslän och i ett stråk vidare upp över Norrland. Regnet hänger ihop med ett lågtryck på Atlanten och en kallfront som är på väg åt nordost över landet. Framför fronten har en sydvästlig luftström fört med sig varm och fuktig luft upp mot Sverige, något som kan ge förutsättningar för kraftigare regninslag och rikliga regnmängder.

Kraftig jetström

I samband med fronten finns dessutom ett kraftigt vindmaximum högre upp i atmosfären, en så kallad jetstreak, som under dagen rört sig in mot Sydsverige, se figur nedan. Områden med jetstreaks är ofta extra intressanta områden eftersom det i samband med dessa bildas områden där luften konvergerar och andra områden där den divergerar. Det medför i sin tur att man i lägre luftlager (under området med konvergens och divergens) får områden med sjunkande respektive stigande luft. En jetstreak kan alltså bidra till att forcera luft till att stiga, vilket i sin tur är en förutsättning för att bilda moln och nederbörd. I de områden där varningarna är utfärdade (från Dalsland, Värmland och upp över Norrland) kan även den stigande terrängen bidra till att luften hävs.

En satellitbild från i dag, torsdag kl 11, överlagrad med radar, marktrycket reducerat till havsytans nivå och jetströmmen på 300 hPa.

En satellitbild från i dag, torsdag kl 11, överlagrad med radar, marktrycket reducerat till havsytans nivå och jetströmmen på 300 hPa.

Svårt med placeringen av de kraftigaste stråken

Kombinationen av varm och fuktig luft i lägre luftlager tillsammans med inverkan från kallfronten och jetstreken ger alltså förutsättningar för inslag av kraftigare stråk med regn, något som också antytts i våra nederbördsprognoser. Det bör dock påpekas att det är mycket svårt att prognostisera exakt var de kraftiga stråken hamnar i lägen som detta. Små förändringar i utgångsläget kan medföra stora konsekvenser för placering och utveckling av de kraftiga stråken med regn.

Fortsatt lågtrycksdominans med plats för solglimtar

I prognosen kommer nya lågtryck att passera landet i nästa vecka och det ser ut att bli både blött och relativt svalt. Mellan de passerande lågtrycken ser det dock ut att bli en del solglimtar, precis som i den vackra läsarbilden nedan, tagen och inskickad av Uno Bengtsson i Asarum i Blekinge.

21 augusti, 2015

Ovanligt sena årshögsta i norra Norrland

Vädret i augusti har hittills varit varmt, soligt och torrt i hela landet. Maj, juni och juli var övervägande kyliga. I så gott som hela Götaland, Svealand samt södra och mellersta Norrland kommer ändå de första dagarna i juli att bli årets varmaste. Den 2 juli observerades 32,8° i Forse i Ångermanland vilket sannolikt blir årets högsta temperatur för Sverige som helhet.

I norra Norrland fick man däremot inte ta del av högsommarvärmen i början av juli. Där är det först nu som temperaturerna har orkat röra sig upp mot 25°. Torsdagen den 20 augusti hade exempelvis Piteå i Norrbotten 27,6°, Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland) 27,3° medan Vidsel i södra Lappland var varmast i landet med 27,7°. För samtliga dessa stationer gäller att torsdagens värde är det högsta som uppmätts hittills i år. Det är dock inte omöjligt att fredagen kan bli ytterligare någon tiondel varmare på sina håll i norr. Att årets högsta temperatur observeras under andra halvan av augusti är ovanligt.

Läs mer

5 augusti, 2015

Hur kunde juli bli varmare än normalt?

Vi har fått en del reaktioner från besvikna semesterfirare som inte för sitt liv kan begripa hur vi kan påstå att juli månad faktiskt var lite varmare än normalt.

Det har vi inte påstått heller. Detta gällde inte hela Sverige utan endast den sydöstra delen av landet. Om någon har generaliserat så är det i vart fall inte SMHI.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2015.

Temperaturöverskotten i sydost var tämligen små, i allmänhet mindre än en grad. Som framgår av temperaturavvikelsekartorna för tidigare julimånader så får man i stort sett gå tillbaka till juli 2007 för att finna en kyligare julimånad i de områden som i år hade ett visst temperaturöverskott.

Det var i huvudsak de fem-sex första dygnen som skapade temperaturöverskotten. Då var det dock osedvanligt varmt med de högsta temperaturerna på minst 20 år på flera håll. Resten av månaden var det dominans för kyligt väder med inslag av enstaka varmare dagar, vilket framgår av de dagliga avvikelsekartorna.

Till saken hör att vi fortfarande jämför med referensperioden 1961-1990 när vi talar om normalvärden. Och under den perioden fanns det ett antal tämligen bedrövliga somrar som drog ner normalvärdena. Jag behöver bara nämna exempelvis 1962, 1977 och 1987 för att minnesgoda läsare ska börja huttra.