Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

31 juli, 2015

Det nuvarande svenska automatstationsnätet fyller 20 år på lördag

SMHIs första automatstation var Östergarn på Gotland varifrån vi har data sedan den 1 november 1965. Under de följande årtiondena skedde utbyggnaden av automatstationsnätet ganska långsamt. Det enda undantaget var ett mycket tätt nät av automatstationer i Östergötland och omgivande landskap i mitten av 1980-talet. I den formen blev dock detta nät ganska kortvarigt.

Men i mitten av 1990-talet genomfördes en genomgripande  omstrukturering av det svenska nätet av väderstationer. De flesta manuella väderstationerna ersattes av automatiska stationer. Det så kallade klimatnätet bestående av stationer som enbart mäter nederbörd och i vissa fall temperatur 1-3 gånger per dygn berördes dock inte. Detta stationsnät är än i dag i allt väsentligt manuellt.

Det var den 1 augusti 1995 som den första gruppen med drygt 30 automatstationer driftsattes. I SMHIs dataarkiv är dessa stationer officiella från midnatt den 1 augusti 1995. Men ska man vara riktigt noga så genomfördes själva driftsättandet i samband med observationerna 10 UTC (klockan 12 svensk sommartid). Jag jobbade den dagen och noterade detta i min dagbok.

Nu på lördag den 1 augusti fyller stationerna alltså 20 år.

Arvika, en i raden av automatstationer som driftsattes den 1 augusti 1995.

I ärlighetens namn ska sägas att det på den tiden fanns meteorologer som var skeptiska, för att inte säga mycket skeptiska, till den här automatiseringen. Men med lite perspektiv på det hela så är i alla fall min uppfattning att det i det stora hela har varit en välsignelse för svensk klimatologi.

Under åren 1995 och 1996 uppfördes omkring 110 automatstationer av nuvarande typ. I vissa fall handlade det om att befintliga äldre automatstationer uppgraderades med ny teknik och dessutom tillkom ytterligare ett antal stationer ägda av andra huvudmän.

Av SMHIs ursprungliga automatstationer är det endast sex som har stängts eller flyttats. Resterande drygt 100 stationer står alla kvar på exakt samma ställe och har observerat olika meteorologiska parametrar en gång i timmen dygnet runt vardag som helgdag. Om vi fortsatt kan behålla merparten av stationerna med oförändrad placering, så kommer den här skatten av meteorologiska data att för varje år bli allt värdefullare.

Sex stationer har stängts eller undergått större eller mindre förflyttningar:

  • Stationen i Göteborg fick en annan placering i staden 1998/99.
  • Utrustningen vid SMHIs station vid Örebro flygplats flyttades 2009 till en nyuppförd automatstation i Kloten i Västmanland. I stället hämtar vi data från flygplatsens egen väderstation.
  • Mätningarna vid kasunfyrarna Almagrundet och Gustaf Dalén upphörde 2010 eftersom fortsatt drift inte var teknisk möjlig där.
  • Automatstationen här vid SMHI i Norrköping flyttades år 2013 ett par hundra meter i samband med byggnationer i närheten.
  • Stationen i Stavsnäs flyttades tidigare i år till Skarpö.

Allt sedan starten av det nuvarande automatstationsnätet 1995 har vi haft insamling av data en gång i timmen. Men om några år kommer vi att få ännu tätare insamling.

Man får komma ihåg att den stora automatiseringen i grunden var ett besparingsprojekt i skuggan av den kärva svenska ekonomin på 1990-talet. Det viktigaste som skulle mätas var inte meteorologiska parametrar utan hur många kronor som kunde sparas. Trots detta blev projektet enligt min mening mycket lyckat.

Visst finns det fortfarande brister hos automatstationerna, kanske främst när det gäller nederbördsmätning. Men de många fördelarna uppväger detta, och jag tycker att automatstationerna är väl värda en tårta på 20-årsdagen!