Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

31 juli, 2015

Det nuvarande svenska automatstationsnätet fyller 20 år på lördag

SMHIs första automatstation var Östergarn på Gotland varifrån vi har data sedan den 1 november 1965. Under de följande årtiondena skedde utbyggnaden av automatstationsnätet ganska långsamt. Det enda undantaget var ett mycket tätt nät av automatstationer i Östergötland och omgivande landskap i mitten av 1980-talet. I den formen blev dock detta nät ganska kortvarigt.

Men i mitten av 1990-talet genomfördes en genomgripande  omstrukturering av det svenska nätet av väderstationer. De flesta manuella väderstationerna ersattes av automatiska stationer. Det så kallade klimatnätet bestående av stationer som enbart mäter nederbörd och i vissa fall temperatur 1-3 gånger per dygn berördes dock inte. Detta stationsnät är än i dag i allt väsentligt manuellt.

Det var den 1 augusti 1995 som den första gruppen med drygt 30 automatstationer driftsattes. I SMHIs dataarkiv är dessa stationer officiella från midnatt den 1 augusti 1995. Men ska man vara riktigt noga så genomfördes själva driftsättandet i samband med observationerna 10 UTC (klockan 12 svensk sommartid). Jag jobbade den dagen och noterade detta i min dagbok.

Nu på lördag den 1 augusti fyller stationerna alltså 20 år.

Arvika, en i raden av automatstationer som driftsattes den 1 augusti 1995.

I ärlighetens namn ska sägas att det på den tiden fanns meteorologer som var skeptiska, för att inte säga mycket skeptiska, till den här automatiseringen. Men med lite perspektiv på det hela så är i alla fall min uppfattning att det i det stora hela har varit en välsignelse för svensk klimatologi.

Under åren 1995 och 1996 uppfördes omkring 110 automatstationer av nuvarande typ. I vissa fall handlade det om att befintliga äldre automatstationer uppgraderades med ny teknik och dessutom tillkom ytterligare ett antal stationer ägda av andra huvudmän.

Av SMHIs ursprungliga automatstationer är det endast sex som har stängts eller flyttats. Resterande drygt 100 stationer står alla kvar på exakt samma ställe och har observerat olika meteorologiska parametrar en gång i timmen dygnet runt vardag som helgdag. Om vi fortsatt kan behålla merparten av stationerna med oförändrad placering, så kommer den här skatten av meteorologiska data att för varje år bli allt värdefullare.

Sex stationer har stängts eller undergått större eller mindre förflyttningar:

 • Stationen i Göteborg fick en annan placering i staden 1998/99.
 • Utrustningen vid SMHIs station vid Örebro flygplats flyttades 2009 till en nyuppförd automatstation i Kloten i Västmanland. I stället hämtar vi data från flygplatsens egen väderstation.
 • Mätningarna vid kasunfyrarna Almagrundet och Gustaf Dalén upphörde 2010 eftersom fortsatt drift inte var teknisk möjlig där.
 • Automatstationen här vid SMHI i Norrköping flyttades år 2013 ett par hundra meter i samband med byggnationer i närheten.
 • Stationen i Stavsnäs flyttades tidigare i år till Skarpö.

Allt sedan starten av det nuvarande automatstationsnätet 1995 har vi haft insamling av data en gång i timmen. Men om några år kommer vi att få ännu tätare insamling.

Man får komma ihåg att den stora automatiseringen i grunden var ett besparingsprojekt i skuggan av den kärva svenska ekonomin på 1990-talet. Det viktigaste som skulle mätas var inte meteorologiska parametrar utan hur många kronor som kunde sparas. Trots detta blev projektet enligt min mening mycket lyckat.

Visst finns det fortfarande brister hos automatstationerna, kanske främst när det gäller nederbördsmätning. Men de många fördelarna uppväger detta, och jag tycker att automatstationerna är väl värda en tårta på 20-årsdagen!

28 juli, 2015

Sommarbilder

Nu när juli lider mot sitt slut och det ostadiga sommarvädret alltjämt håller Skandinavien i sitt grepp så får man göra sitt bästa genom att tänka tillbaka till månadsskiftet då vi faktiskt hade riktigt soligt och varmt väder, om än endast några få dagar. Under just den perioden var det flera av er läsare som skickade in vackra sommarbilder och nedan följer två av dessa.

Vackra Härjångsdalen i Jämtland, den 28 juni. FOTO: Josia Hort

 

Marö kupa, söder om Arkösund. Den 1 juli. FOTO: Henric Bundy

 

26 juli, 2015

Blött veckoslut i Sverige, men det hade kunnat vara värre.

I skrivande stund ligger det för årstiden rätt djupa lågtrycket centrerat över Svealand med huvuddelen av regnet över södra och mellersta Norrland.

Väderläget klockan 14 den 26 juli 2015

När regnet under lördagsdygnet främst låg över södra Sverige så uppmättes på 24 timmar som mest 35 mm i Mollsjönäs i Västergötland och i Onsala i Halland. Malmö fick 33 mm, varav 18 mm på en kvart mellan klockan 19.30 och 19.45 på lördagskvällen i samband med åskskurar.

Även om detta långtifrån är några rekordmängder, så blir det ändå ofantliga mängder vatten totalt över Sveriges yta som framgår av Johans inlägg.

Det lägsta lufttrycket hittills över svenskt område är 991,5 hPa i Kloten i Västmanland klockan 16 på söndagseftermiddagen. Vi behöver dock bara gå tillbaka till det lågtryck som passerade över södra Norrland den 8 juli i år för att finna aningen lägre lufttryck för en julimånad.

I Sydsverige får vi däremot gå fyra år tillbaka för att finna ett djupare lågtryck i juli. I exempelvis Helsingborg var lufttrycket 995,2 hPa natten mot söndag, vilket är det lägsta i juli där sedan 23 juli 2011.

Det absolut lägsta lufttrycket i Sverige 977,1 hPa uppmättes i Ulricehamn den 9 juli 1931 i samband med den så kallade ‘juliorkanen’. Detta oväder upplevde för övrigt historikern Hans Villius i sin barndoms Kalmar, vilket han berättat om i ett TV-program.

I går gav lågtrycket, som i Tyskland fick namnet Zeljko, mycket kraftiga vindbyar vid den holländska Nordsjökusten. Stationen Ijmond hade full storm i medelvind med 26 m/s och orkanbyar på 33 m/s. Den närliggande stationen Ijmuiden var inte långt efter med 25 m/s i medelvind och vindbyar på 32 m/s. Enligt den holländska vädertjänsten är det första gången på 15 år som man där haft en fullvärdig storm i juli månad.

Väderläget klockan 14 den 25 juli 2015

 

26 juli, 2015

Hjälmarens volym

Nära nog så mycket regn föll igår över södra Sverige. När naturen spänner musklerna kan man inte låta bli att imponeras, även om många mer än gärna hellre haft soligt och varmt just nu.

regn

Medelvärdet och medianvärdet av den nederbördsmängd som samtliga våra stationer i Götaland och Svealand rapporterade nu på morgonen den 26 juli var 16 mm. Om vi antar att denna fördelning är representativ för hela Götalands och Svealands yta så föll här totalt 2,7 biljoner liter vatten under det senaste dygnet. Det är nästan lika mycket vatten som hela Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö, rymmer!

3579 badkar

Nederbördsområdet fortsätter nu vidare norrut över landet och ser faktiskt ut att kunna ge snarlika mängder även här. Om vi då leker med tanken att det även här kommer att regna i genomsnitt 16 mm över den totala ytan så kommer helgens omfattande nederbördsområde ha dumpat 7,2 biljoner liter vatten över Sverige. Det är lika mycket vatten som om varje enskild invånare i Sverige fyller var sitt standardbadkar 3579 gånger!

Om man även betänker att stora delar av våra grannländer också fått mycket regn så början man inse vilka otroliga mängder vatten sådana här vädersystem innehåller och omfördelar. Imponerande minst sagt!

 

 

23 juli, 2015

Rejäl rotblöta väntas under helgen

Som om det inte hade varit nog med lågtryck och regnväder den här sommaren, så väntas ett nytt omfattande regnområde dra upp över stora delar av Sverige under veckoslutet.

Prognoserat väderläge klockan 14 på lördag den 25 juli

På lördag beräknas ett lågtryck tillsammans med ett omfattande lågtryck dra in med början över Götaland. Det fortsätter sedan på en bana vidare upp över landet.

Prognoserat väderläge klockan 14 på söndag den 26 juli

På söndag beräknas lågtrycket ha sitt centrum över Svealand med ihållande och kraftigt regn över framför allt Svealand och södra Norrland. Åska kan ytterligare späda på regnmängderna. Kring det för årstiden rätt djupa lågtrycket väntas blåsigt väder med ostvindar över mellersta Norrland och västvindar över Götaland.

Jag kommer själv att hoppa in på prognostjänst under lördag och söndag, så då uppdaterar jag bloggen med statistik över lågtryckets verkningar.

Det är alltid svårt att prognosera regnmängder i detalj så följ gärna utvecklingen på

Meteorologens kommentar och Varningar.

21 juli, 2015

Kyliga julinätter men långt från några verkliga rekord

Det har varit frost vid minst någon av våra stationer under nio nätter hittills i juli. Men förutom vid enstaka stationer är vi långt ifrån något som skulle kunna kallas rekord.

Kallast hittills har det varit i Tarfala med -2,0° den 1 juli. Det är vår högsta nuvarande väderstation på 1 150 meters höjd.

Bland stationer på lägre nivåer har det som kallast varit -1,7° i Pajala den 14 juli.

Vi behöver dock bara gå två år tillbaka i tiden för att finna en lika låg temperatur i juli. Den 23 juli 2013 var det nämligen -1,7° i Latnivaara i Lappland.

Men för Pajalas del var detta en tangering av stationens tidigare julirekord på -1,7° från 2012 och 1975. Stationen i Pajala har flyttats en del men mätningar finns tillbaka till 1940.

Den gångna natten (den 21 juli) var det som kallast -0,8° i Åsele, vilket är rekord där för juli sedan automatstationen sattes upp där för snart 20 år sedan.

I Götaland har det hittills i juli som kallast varit +2,4° i Hagshult i Småland den 17 juli. Även för Götalands del räcker det att gå tillbaka till 2013 för att finna lägre julivärden. Då hade samma station +1,9° den 3 juli.

Om vi tittar på de allra lägsta julitemperaturena historiskt sett så är årets värden blygsamma. Den 14 juli 1893 hade Funäsdalen i Härjedalen -5,0° och lika låg temperatur rapporterades från samma station den 22 juli 1888.

Temperaturrekord i juli

 

I Norge hade man en rejält kylig natt den 17 juli då Hovdan-Lundane i Sydnorge hade -3,7°.

6 juli, 2015

Sammanfattning av årets första värmebölja

Årets första värmebölja är nu över och det är dags för en sammanfattning. I Sverige blev det inte fråga om några verkliga rekordnoteringar som i vissa länder nere i Europa. Men några platser noterade i alla fall de högsta temperaturerna på flera årtionden.

Torsdag den 2 juli

Den 1 juli steg temperaturen över 25° på många håll i södra och mellersta Sverige. Den 2 juli blev det ännu varmare med över 30° i främst Svealand och södra Norrland.

 • Allra varmast var det i Forse i Ångermanland med 32,8°. Det är rekord för den stationen sedan tillförlitliga mätningar av maximitemperatur inleddes 1956. I och för sig startade mätningar i Forse redan 1901, men de första årtiondena var utrustningen sådan att maximitemperaturerna var orealistiskt höga.
 • Östersund/Frösön noterade samtidigt sin högsta temperatur sedan 2003 med 29,1°.

Fredag den 3 juli

 • Vid Sundsvall-Härnösands flygplats uppmättes 32,4°, vilket är högsta temperaturen där sedan 1994. Den varma sommaren 1994 kanske många annars minns främst för fotbolls-VM i USA.
 • Härnösand hade 32,2°, vilket även för den stationen är den högsta temperaturen sedan 1994. Värdet är dessutom bara en halv grad från Härnösands absoluta värmerekord från juli 1914.

Lördag den 4 juli

Temperaturer på 30-31° noterades upp till södra Norrland, men inga rekordnoteringar för stationer med längre mätserier.

Söndag den 5 juli

Värmen kulminerade i södra halvan av landet.

 • Malmö hade med 32,4° den högsta temperaturen sedan 1994.
 • Kristianstad noterade med 31,9° den högsta temperaturen sedan år 2000, och den högsta för juli månad sedan 1959.
 • Karlshamn hade med 31,1° den högsta temperaturen sedan augusti 1975, och den högsta för juli månad sedan 1959.
 • Ölands södra udde hade med 26,5° den högsta temperaturen sedan 1997.

Avvikelse från normal temperatur den 1-5 juli 2015.

Värmeböljan har i södra och mellersta Sverige gett ordentliga temperaturöverskott för de första fem dagarna i juli. Detta överskott torde dock snabbt krympa i samband med övergången till svalare väder.

Tropiska nätter

Det har inte varit tropiska nätter i någon större omfattning under den här värmeböljan, delvis beroende på att det var fråga om relativt torr luft och att havsvattnet ännu inte är så varmt.

Natten till den 3 juli sjönk dock temperaturen inte lägre än 22,3° i Kuggören i Hälsingland, vilket jag beskrivit närmare i mitt förra blogginlägg.

Natten till den 6 juli sjönk inte temperaturen under 20,1° i Karlskrona-Söderstjerna. Där blev det dock svalare under dagen varför det inte blev något ”tropiskt dygn” trots en tropisk natt.

3 juli, 2015

Märklig temperaturstegring följt av sommarens första tropiska natt i Sverige

Natten mot den 3 juli var den första natten för säsongen då lufttemperaturen inte sjönk under 20,0° vid en svensk station. Det vill säga det var en så kallad tropisk natt.

Det var Kuggören vid Hälsingekusten utanför Hudiksvall som stod för den noteringen. Det var dessutom en tropisk natt med god marginal, temperaturen sjönk inte lägre än 22,3° under natten.

Möjligen kan det även ha varit en tropisk natt vid stationen Sundsvall-Råsta, där temperaturen inte sjönk lägre än 20,6°. Men den stationen rapporterar inte egentlig minimitemperatur utan endast värden varje halvtimme, så det är möjligt att temperaturen kortvarigt kan ha sjunkit under 20° mellan obstillfällena.

I övrigt var det bara Kuggören som hade en tropisk natt. Varför det bara var Kuggören av våra kuststationer som hade tropisk natt är kanske inte så lätt att förklara, men möjligen berodde det på att man där hade tillräckligt mycket frånlandsvind under natten. Uppe vid Bottenvikskusten befann man sig i gränsområdet till svalare luft i norr.

Väderläget klockan 20 den 2 juli

På kvällen den 2 juli inträffade en märklig temperaturstegring i Kuggören i samband med att vinden vred från syd-sydostlig pålandsvind till sydvästlig frånlandsvind. Då kunde de kraftigt uppvärmda luftmassorna inifrån den hälsingska jordbruksbygden plötsligt strömma ut ända till kustbandet. Temperaturen steg från 20,5° klockan 18 till 30,2° klockan 19, vilket måste upplevts som mycket märkligt för alla som vistades i Kuggören då.

Temperaturförloppet i Kuggören den 2-3 juli 2015

Högsommarvärmen är ännu inte slut för den här gången så det kan nog bli en eller annan tropisk natt även under veckoslutet. Och då kan nog också kuststationer lite längre söderut komma ifråga.