Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

26 juni, 2015

Varmare och stabilare väder på gång

Sommarvärmen har hittills lyst med sin frånvaro, men nu är varmare luft snart på väg. Efter den långa perioden med kyligt och ostadigt väder är nyheten om den annalkande sommarvärmen ett hett ämne i prognoserna just nu. Även jag tänkte ge en liten kommentar kring läget.

Eniga prognoser

Det prognostiserade väderomslaget väntas i mitten av nästa vecka då en högtrycksrygg med varm luft växer in över Sverige. Trots att omslaget i nästa vecka fortfarande ligger flera dagar fram i tiden är prognoserna eniga om en tendens till varmare och stabilare väder i nästa vecka. Osäkerheterna ligger snarare i hur mycket varmluft som ska strömma upp och hur länge det ska hålla i sig.

Storskaliga väderläget

En av anledningarna till att vi nu kan känna oss relativt säkra på att det blir, åtminstone ett tillfälligt, omslag till varmare och mer högtrycksbetonat väder i nästa vecka är att väderomslaget sker på en ganska stor skala, något som ökar prediktabiliteten.

Under långa perioder av såväl maj som juni låg den arktiska köldpolen förskjuten mer ner mot den nordligaste delen av Atlanten och nordligaste Skandinavien än vanligt, vilket framgår ur figur 1 nedan. Det gav ett gynnsamt läge för lågtryck att utvecklas på den norra delen av Atlanten för att sedan dra in över Sverige med ostadigt, tidvis blåsigt och kyligt väder.

De svarta konturlinjerna i bilden visar ett medelvärde av den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan under perioden 1 maj till 22 juni. Färgkonturerna visar avvikelsen från ett klimatologiskt värde. Datan är reanalysdata från NCEP.

De svarta konturlinjerna i bilden visar ett medelvärde av den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan under perioden 1 maj till 22 juni. Färgkonturerna visar avvikelsen från ett klimatologiskt värde. Notera det omfattande blåa området som sträcker sig från Skandinavien bort mot södra Grönland. Datan är reanalysdata från NCEP.

Den kommande veckan får vi ett litet trendbrott i det ovan beskrivna mönstret som dominerat vädret sedan en tid tillbaka. Köldpolen som så envist legat från Grönland och vidare ner mot Norska havet har försvagats och förskjuts långsamt bort samtidigt som ett lågtrycksområde nu stannar upp väster om Brittiska öarna. Öster om lågtrycksområdet kan varmluft börja strömma upp mot Nordeuropa med en sydlig och sydvästlig luftström. I början av nästa vecka kommer ett nytt lågtryck under fördjupning västerifrån in i lågtrycksområdet på Atlanten och det får varmluften att på allvar sätta fart upp mot Skandinavien, se figur 2.

Väderkartor som visar den högtrycksrygg som väntas ge sommarvärme nästa vecka.

Figur 2. Visar en prognos för tisdag och fredag i nästa vecka. I kartorna visas lufttrycket i havsytans nivå med svarta konturlinjer och den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan med de färgade konturerna. Lägg märke till det avsnörpta lågtrycket väster om Brittiska öarna och högtrycksryggen som växer in över Skandinavien (syns kanske tydligast på 500 hPa).

Osäkert hur länge värmen stannar

Det högtrycksbetonade och varma vädret kommer förmodligen till Sverige under onsdag och torsdag den kommande veckan och det mesta i prognoserna tyder på att värmen håller i sig över helgen. I slutet av vår 10-dygnsperiod finns dock en viss antydan till att högtrycksryggen försvagas och att lågtrycksområdet på Atlanten börjar förskjutas österut, något som i så fall skulle innebär en återgång till lite ostadigare väder igen. På den tidsskalan är dock osäkerheten i prognoserna relativt stor.