Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

23 juni, 2015

Extremt varm majmånad ökar sannolikheten för rekordvarmt 2015 globalt sett

Maj 2015 blev ännu en extremt varm månad globalt sett. Både Japan Meteorological Agency (JMA) och amerikanska National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) rankade med bred marginal maj 2015 som den varmaste majmånaden sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet. Därmed har fem av de globalt sett varmaste majmånaderna alla inträffat efter 2009.

NASA placerar årets majmånad på en preliminärt delad andraplats, tillsammans med 2012, efter 2014. Utifrån NOAAs och NASAs värden har perioden januari-maj varit rekordvarm (se tabeller nedan). Inledningen av 2010 var enligt båda väderinstituten nästan lika varm som årets. De år som haft den varmaste inledningen enligt NASAs data är:

År

Temperaturavvikelse jan-maj

El Niño/La Niña jan-maj

El Niño/La Niña under juli-dec

2015

+0,766°

Prognos: El Niño

2010

+0,760°

El Niño

La Niña

2007

+0,724°

El Niño

La Niña

2014

+0,670°

Neutralt

Neutralt

1998

+0,660°

El Niño

La Niña

Tabell 1 visar de fem år (kolumn 1) som haft den varmaste inledningen av ett kalenderår för månaderna januari-maj utifrån NASAs temperaturdata. Avvikelserna i kolumn 2 är relativt normalperioden för 1951-1980. Kolumn 3 visar om kalenderåret inletts med El Niño eller La Niña medan kolumn 4 istället visar hur utvecklingen av El Niño/La Niña varit under kalenderårets andra halva.

NOAAs värden för samma period under 2015 skiljer sig något åt från NASAs. Detta beror på att de båda väderinstituten använder sig av en annan normalperiod samt olika beräkningsalgoritmer för att hantera data från observationer och satelliter. NASAs normalperiod är 1951-1980 medan NOAAs är för hela 1900-talet.

År

Temperaturavvikelse jan-maj

2015

+0,85°

2010

+0,76°

2007

+0,71°

1998

+0,70°

2014

+0,70°

Tabell 2: Tabellen visar de fem år som haft den varmaste inledningen av ett kalenderår för månaderna januari-maj utifrån NOAAs temperaturdata. Avvikelserna i kolumn 2 är utifrån det beräknade medelvärdet för hela 1900-talet.

El Niño ökar sannolikheten för rekordvarmt 2015

Vad betyder det här för fortsättningen av 2015? Först och främst innebär det att vi haft en oerhört varm inledning på 2015. Under våren har El Niño utvecklats och enligt amerikanska NOAA är sannolikheten att El Niño fortsätter under resten av året omkring 85%. Däremot är det än så länge oklart hur pass kraftfull El Niño blir. Dock finns det modeller som i nuläget indikerar att årets El Niño kan komma att bli en av de starkaste som skådats, däribland ECMWF, JMA, NOAA och NASA.

Här finns en betydande skillnad gentemot 2010 (liksom 2007 och 1998) som inleddes med El Niño men under andra halvan av 2010 svängde det över till La Niña vilket istället har en globalt sett kylande effekt på klimatet. Detta är inget ovanligt. En El Niño följs ofta, men inte alltid, av en La Niña. Då El Niño nu ser ut att fortsätta innebär det att sannolikheten för ett rekordvarmt 2015 ökar. Detta ökar dessutom oddsen för att också 2016 blir ett av de absolut varmaste åren på den globala skalan.