Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

2 juni, 2015

Urusla dagstemperaturer hittills

I skrivande stund är det den 2 juni och prognoserna tyder inte på annat än ytterligare en dag med blygsamma dagstemperaturer.

Säsongens hittills högsta temperatur är 22,0° och uppmättes i Arvika redan den 20 april.

För att finna ett så blygsamt nationellt säsongshögsta så långt fram som den 2 juni får vi gå tillbaka till år 1877!

År 1983 och några andra år under 1900-talet var det i och för sig lite blygsammare maximitemperaturer under själva våren (mars-maj).

Men då blev det varmare redan de första dagarna i juni, vilket det inte blivit i år.

År 1877 blev det varmare från den 4 juni med exempelvis upp till 30° i Stockholm den 6 juni. Så om värmen dröjer ytterligare några dygn får vi söka ännu längre tillbaka i arkivet efter motsvarigheten.

Jag ska hålla er uppdaterade…

Samma visa för tio år sedan

Minnesgoda läsare kanske drar sig till minnes att det somrarna 2004 och 2005 var samma visa med oavbrutet mycket låga dagstemperaturer.

Då var det i och för sig några perioder lite längre fram på sommaren som vi hade säsongshögsta fram till vissa datum som var de blygsammaste sedan 1860-talet.

Skarp kontrast till rekordvärme på andra håll

Vårt svala svenska vår- och försommarväder står naturligtvis i skarp kontrast till den dödliga hettan i Indien, de rekordhöga temperaturerna i Spanien och Portugal i början på maj m.m.

Men jag vågar inte peka på något annat än slumpen att det blivit så här i år.

Frånvaro av värme, inte närvaro av kyla

Om vi tittar på maj månads lägsta minimitemperaturer, så har de inte varit speciellt märkvärdiga. Det är i stället den nästan totala avsaknaden av riktigt varma dagar som varit märklig.

Detsamma kan sägas om exempelvis de två kalla vintrarna 2009/10 och 2010/11. Det var inte så många enskilda dygn med rekordlåga temperaturer, utan i stället de mycket långa perioderna utan införsel av mildluft som var anmärkningsvärd.