Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 maj, 2015

Lokalt rekordmycket regn i främst Norrbotten och Västerbotten

Maj har så här långt varit mer nederbördsrik än vanligt och praktiskt taget hela Sverige uppvisar nederbördsöverskott. Särskilt regnigt har det varit i Västerbotten och Norrbotten samt östra Svealand. I Haparanda och ute på Holmön/Holmögadd (Västerbotten) har de gamla regnrekorden för maj slagits. För ytterligare några stationer med mer än 100 år långa mätserier är de absoluta regnrekorden för maj hotade.

Följande stationer med minst 50 års mätningar har slagit sina gamla rekordvärden:

  • Haparanda (startår 1860): sammanlagt 86,1 mm. Tidigare majrekordet från 1957 var 81,3 mm.
  • Holmön/Holmögadd (startår 1880): sammanlagt 101,6 mm. Tidigare rekordvärde 90,3 mm uppmätt 1967.
  • Pajala (startår 1940): 99,1 mm hittills i maj. Tidigare majrekord från 1982 var 97,8 mm.
  • Överkalix-Svartbyn (startår 1962): 111,6 mm hittills i maj. Gamla majrekordet på 111,3 mm var från 1982.

Följande stationer kan komma att slå sina gamla majrekord beroende på hur mycket regn som faller där under månadens avslutande dygn:

  • Bjuröklubb (startår 1879): 94,2 mm hittills. Majrekordet från 1991 är på 100,8 mm.
  • Piteå (startår 1860): 91,9 mm så här långt. Rekordvärdet är från 1982 och lyder på 100,2 mm.
Även i resten av landet har det varit synnerligen blött. Lokalt kan ytterligare några stationer komma att slå sina gamla majrekord beroende på hur regniga månadens sista dygn blir.
  • Glommersträsk (Lappland, startår 1958): 86,0 mm hittills. I maj 1995 föll det 87,7 mm där.
  • Kasa (Ångermanland, startår 1911): 84,0 mm hittills ger i nuläget en tredjeplats. Rekordet på 110,1 mm uppmättes 1967.
  • Särna (Dalarna, startår 1880): 104,7 mm t.o.m den 27 maj. Rekordet är på 120,5 mm och uppmättes 1983.

Till sist så bör det påpekas att samtliga värden är preliminära.