Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 maj, 2015

Tropiska orkanen Dolphin hotar Marianeröarna

Det fortsätter vara hög aktivitet på de tropiska cyklonerna i västra Stilla havet. Stormen Dolphin blev i fredags säsongens sjunde tropiska cyklon. Att säsongens sjunde tropiska cyklon bildas redan den 10 maj är ett nytt rekorddatum enligt den statistik från Japan Meteorological Agency som Digital Typhoon tillhandahåller. Det tidigare rekorddatumet för säsongens sjunde tropiska cyklon var den 19 maj 1971.

Under måndagen växte Dolphin i styrka och under sena tisdagen uppgraderades den till en kategori 1 – orkan av Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Idag, onsdag den 13 maj, var Dolphin fortfarande en etta på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan men har ökat något i styrka. Enligt JTWCs senaste prognos som utfärdades på onsdag förmiddag väntas Dolphin öka i styrka de närmaste dygnen. Det enda landområde som möjligen kan komma att drabbas av Dolphins framfart är det Marianeröarna. De flesta av öarna är obebodda men bofast befolkning finns på fyra av de sydligaste öarna Guam (160. 000 inv), Rota (2. 500 inv), Saipan (48. 000 inv) och Tinian (3. 100 inv).

Schematisk bild över Marianeröarna. Källa: Wikipedia.

I nuläget ser Dolphin ut att kunna göra en direktträff på Guam som en ”major hurricane” av kategori 3 men då öarna är små kan mindre avvikelser från den prognoserade banan innebära att Dolphin missar Guam helt. Tropiska orkaners intensitet är alltid svåra att prognosera då dessa kan förändras snabbt. Speciellt gäller detta ifall orkanen genomgår en snabb intensifiering. Dolphin följs och övervakas av Joint Typhoon Warning Center.

Prognoserad bana och intensitet för orkanen Dolphin utfärdad den 13 maj. Vinden anges i knop där 1 knop motsvarar drygt 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Dolphin bildades ovanligt nära ekvatorn

Noterbart är att Dolphin nådde tropisk stormstyrka ovanligt nära ekvatorn, endast 3,8° norr om ekvatorn. Allmänt gäller att tropiska cykloner inte bildas inom området mellan 5° norr och 5° söder om ekvatorn då Corioliskraften där är alltför svag för att kunna initiera en rotation. Ifall de bildas närmare ekvatorn beror det på att andra gynnsamma faktorer samverkat.

Statistik over tropiska cykloner för perioden 1945-2014 från Joint Typhoon Warning Centers Best Track Data visar att det till dags dato bara finns ett fåtal fall där en tropisk cyklon bevisligen nått tropisk stormstyrka under 4° latitud. Den tropiska cyklon som officiellt bildats allra närmast ekvatorn är Vamei som i december 2001 bildades på 1,5°N. På andra plats kommer orkanen Sarah som 1956 nådde tropisk stormstyrka på 2,2°N.