Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

23 april, 2015

Sommar i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron!

Uppdatering kl 21.00: när vi nu fått in samtliga data för torsdagen står det klart att den meteorologiska sommaren anlände den 19 april till Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron!

De senaste fyra dygnen har bjudit på sommartemperaturer i delar av främst södra Sverige (se årstidskartan). I måndags noterades årets preliminärt högsta temperatur i värmländska Arvika med 22,0°. I Göteborg, Torpabron (Västergötland), Västerås, Örebro och Eskilstuna har dygnsmedeltemperaturen de senaste fyra dagarna varit minst 10,0°. För att meteorologisk sommar skall kunna proklameras enligt SMHIs definition (dygnsmedeltemperatur på minst 10,0° under fem dygn i följd) krävs det att även torsdagen bjuder på sommartemperaturer. Kyligare luft har nu börjat leta sig ner över landet och det är därför osäkert huruvida någon av de fem stationerna kommer att kunna få meteorologisk sommar. Det kommer att röra sig om tiondelar och det kan mycket väl sluta med att ingen av de nämnda stationerna får sommar. Då sommarens ankomst räknas från det första dygnet av fem är det i så fall från och med den 19 april som kommer att räknas som det datum då sommaren anlände. Skulle så bli fallet så är detta drygt 3½ veckor tidigare än normalt. Kuriöst nog så anlände den meteorologiska sommaren på påskafton den 19 april förra året.

Blogguppdatering torsdag kväll kring 21.00! 

En kort uppdatering av sommarens vara eller icke vara kommer att ske omkring klockan 21 på torsdag kväll då samtliga data bör ha inkommit. Uppdateringen kommer då att vara markerad med fetstil text!