Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 april, 2015

Full orkan i fjällen

I samband med ett djupt lågtryck på Ishavet så blåste det upp ordentligt i fjällen i går den 19 april.

Väderanalys från klockan 02 söndagen den 19 april

Vid Stora Sjöfallet rådde full orkan med 35,0 m/s i medelvind som mest.

Orkanvindar vid stationer uppe på fjälltoppar (som exempelvis Stekenjokk) är inte direkt ovanliga. Mer sällsynt är att orkanvindarna letar sig ner till fjälldalarna, som i det här fallet Stora Sjöfallet.

Nu har det i och för sig hänt en del gånger tidigare vid Stora Sjöfallet, där dalen genom sin topografi blir extra utsatt för kraftiga vindar. Dalgången smalnar av där stationen är belägen, vilket bidrar till förstärkt vind. Det gäller i synnerhet som i det här aktuella fallet med nordvästliga vindar i dalens längdriktning.

Tidigare när det blåst full orkan vid Stora Sjöfallet så har det vanligtvis rört sig om höst- eller vintermånader. I april månad har det dock inte tidigare noterats full orkan vid Stora Sjöfallet.

När det gäller stationer på fjälltoppar så är rekordet 41 m/s i medelvind vid Stekenjokk den 4 april 2007. Från svenska kuststationer finns bara ett exempel på orkanvindar i april månad. Det var 33 m/s vid Söderarm den 14 april 1981. Läs mer om svenska vindrekord.

Automatstationen i Stora Sjöfallet en septemberdag 2014 då det rådde betydligt lugnare väder.