Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

16 april, 2015

Lugn eller mycket lugn orkansäsong väntas på Atlanten

Årets orkansäsong på Atlanten förväntas bli lugn eller mycket lugn. Detta till följd av att det bland annat tycks sannolikt att El Niño fortsätter att utvecklas under andra halvan av året. Detta enligt Colorado State University (CSU) som släppte sin säsongsprognos för årets orkansäsong torsdagen den 9 april. Även brittiska Tropical Storm Risk (TSR) gör bedömningen att årets säsong på Atlanten blir mindre aktiv än vanligt i sin senaste prognos som också den släpptes den 9 april. Den officiella orkansäsongen på Atlanten löper från den 1 juni till den 30 november.

CSU: Färre orkaner än normalt

CSUs prognos är att 7 tropiska stormar förväntas bildas. Av dessa väntas 3 nå orkanstyrka och endast en av dessa utvecklas till en så kallad ”major hurricane” (kategori 3-5 på Saffir – Simpsonskalan). Detta är klart under NOAAs normalvärde med 11 tropiska stormar (avser referensperioden 1966-2009). Av dessa når 6 orkanstyrka varav 2 utvecklas till en ”major hurricane”. Enligt CSU är det bland annat en klar sannolikhet att El Niño  utvecklas senare i år samt att havsvattentemperaturen i de tropiska och subtropiska delarna av Atlanten så här långt varit  förhållandevis låg under januari-mars 2015. Detta är två av anledningarna till att man bedömer att årets säsong blir lugn eller mycket lugn. El Niño tenderar till att öka atmosfärens vertikala vindskjuvning över Atlanten. Havsvattentemperaturen under årets första månader är enligt CSU förbundet med passadvindarnas intensitet, lufttrycket och vindstyrkan i övre troposfären under augusti-oktober vilket är den tid på året då orkanaktiviteten på Atlanten klimatologiskt sett är som högst. Är havsvattentemperaturen lägre än normalt i januari-mars är det sannolikt att bland annat den vertikala vindskjuvningen kommer att vara högre än normalt under augusti-oktober. CSUs säsongsprognos återfinns i pdf-form för den som önskar läsa mer.

TSRs prognos skiljer sig lite från CSUs

TSR gör precis som CSU bedömningen att orkansäsongen blir lugn i år. Deras prognos är 11 tropiska stormar. Av dessa väntas 5 når orkanstyrka och 2 utvecklas till ”major hurricanes”. TSRs säsongsprognos för 2015 baserar sig på neutrala El Niño-förhållanden senare i år. Detta skiljer sig därmed från CSU som bedömer det sannolikt att en El Niño av åtminstone måttlig karaktär utvecklas under sommaren och hösten. Däremot delar man CSUs bedömning om att havsvattentemperaturen i augusti-september kommer att hålla sig under det normala. TSRs säsongsprognos för Atlanten återfinns på deras hemsida.

Säsongsprognosernas kvalitet

Precis som CSU skriver i sin prognos är det omöjligt att exakt prognosera hur orkansäsongen kommer att utvecklas redan i början av april. Den statistiska modell som CSU använt sig av för att prognosera säsongen har körts mot tidigare säsonger och visat på en större tillförlitlighet jämfört med om man utgått från klimatologin. CSU betonar att man aldrig skulle utfärda en säsongsprognos ifall den statistiska modellen inte hade varit bättre än de klimatologiska värdena.

Mishas kommentar:

En intressant detalj i sammanhanget är huruvida El Niño utvecklas senare i år. Under år med El Niño brukar orkanaktiviteten vara lägre än normalt på Atlanten medan den samtidigt är högre än normalt i Stilla havet öster om datumlinjen. Någon säsongsprognos för årets säsong i östra Stilla havet finns i nuläget inte. Däremot ligger det nära till hands att ifall El Niño utvecklas kommer orkansäsongen där att bli aktivare än vanligt. Oavsett hur det blir med den saken är det viktigt att hålla i minnet att en inaktiv säsong inte är någon garanti för att bebodda områden skonas. År 1992 bildades bara 7 tropiska stormar varav 4 orkaner där en utvecklades till en ”major hurricane”. I slutet av augusti 1992 drog orkanen Andrew in över Florida som en kategori 5 – orkan med en enorm förstörelse som följd.