Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 april, 2015

Landets största snödjup på 15 år

På måndagens morgon rapporterade Katterjåkk i Riksgränsfjällen ett snödjup på 201 cm. Detta är Sveriges största uppmätta snödjup på 15 år. För perioden 1951-2014 är det bara åren 1953, 1993, 1997 och 2000 som ett snödjup på minst 201 cm har uppmätts i Katterjåkk. Det bör noteras att Katterjåkks mätserie är sammankopplad med Riksgränsens som sträcker sig tillbaka till 1905. Digitaliserade data för de båda stationerna finns endast från 1951 och framåt. Snödjupsdata för Katterjåkk finns från 1972 och framåt medan snödjupsdata från Riksgränsen utnyttjats för åren 1951-1971.

Normalt sett växer snötäcket på sig under vintern för att nå kulmen någon gång i februari – mars i södra Sverige eller i april i norra Sverige innan snösmältningen kommer igång på allvar. Ofta, men inte alltid, är det Katterjåkk som efter varje snösäsong ståtar med landets största snödjup. Utöver åren 1953, 1993, 1997 och 2000 har jag funnit att ett maximisnödjup på minst 201 cm uppmätts i andra delar av fjällvärlden åren 1976, 1984 och 1989.

Bortsett från 1984 rapporterade alla de ovan nämnda åren i fetstil minst 201 cm snö i april. Det största aprilsnödjup som uppmätts för perioden 1961-2014 är 250 cm i Mjölkbäcken den 23 april 1997. Det svenska snödjupsrekordet för april är dock 262 cm och uppmättes i Riksgränsen den 3-12 april 1905. Den som vill läsa mer om hur snödjupet i Sverige varierat, extrema snöfall och olika snödjupsrekord bör ta en titt i rapporten ”Snödjup i Sverige 1904/05-2013/14”.

Den kommande veckan ser ut att bjuda på temperaturer kring noll och tidvis ostadigt väder så det är inte alldeles omöjligt att snötäcket kan fortsätta växa i de nordvästra fjällen.