Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

27 mars, 2015

Lokalt rekordvarm marsmånad?

Årets marsmånad har så här långt varit mycket mild i hela landet. Det lite kyligare vädret som rått den 21 och den 25-26 mars i främst norra Sverige har gjort att medelvärdena sjunkit där. Trots det så finns det för några stationer en realistisk möjlighet att mars 2015 blir den varmaste marsmånaden som observerats. Dock återstår det fem dygn av månaden. Dessa ser ut att bli förhållandevis milda. Följande stationer med minst 50 års temperaturdata har en klar chans att slå sina gamla marsrekord. För några av stationerna sattes dessa rekord så sent som i fjol. Värt att påpeka är att samtliga dessa stationers rekordvärden är från modern tid.

Station (startår)

Medelvärde 1-26 mars

Rekord (år)

Naimakka (1944)

-4,4°

-4,3° (2007)

Överkalix-Svartbyn (1962)

-1,4°

-1,7° (1992)

Haparanda (1860)

-1,2°

-0,9° (2014)

Luleå flygplats (1944)

0,0°

-0,2° (2014)

Piteå (1860)

0,6°

0,3° (2003 & 2014)

Bjuröklubb (1879)

0,7°

0,7° (2014)

Holmön (1855)

1,0°

0,8° (2014)

Östersund-Frösön (1860)

1,4°

1,3° (2012)

Svenska högarna (1879)

3,0°

3,1° (1990)

För kuststationerna längs norra Norrlandskusten så torde det extremt lindriga isläget vara en bidragande faktor till att marsrekorden från ifjol nu kan slås.

I början av nästa vecka kommer Sverker att presentera en preliminär sammanfattning av marsvädret på hemsidan. Då vet vi förhoppningsvis huruvida någon eller några av de nämnda stationerna kommer att slå sina tidigare marsrekord!