Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

24 mars, 2015

Rekordlågt havsismaximum i Arktis

National Snow and Ice Data Center (NSIDC) gick i torsdags ut med att havsisen i Arktis sannolikt nått sitt årliga maximum och att smältsäsongen därmed startat. I år blev det ett rekordlågt maximum för den arktiska havsisen. Enligt NSIDC var årets maximala havsisutbredning den 25 februari 14,54 miljoner km² vilket därmed överträffade det lägsta maximumet på 14,67 miljoner km² från 2011. NSIDC poängterar dock att årets maximum är preliminärt och att små förändringar i väderläget kan medföra en snabb tillväxt av havsisen.

Havsisens utbredning i miljoner kvadratkilometer för månaderna december-april under de senaste fem åren. Den tjocka grå linjen visar havsisutbredningens medelvärde för åren 1981-2010. För förstoring - klicka på bilden. Källa: National Snow and Ice Data Center.

Havsisutbredningens maximum i Arktis var inte bara rekordlågt utan inträffade även ovanligt tidigt i år. Sedan 1979 då regelbunden övervakning av havsisens utbredning i Arktis inleddes är det enligt NSIDC bara år 1996 som maximumet infallit tidigare, nämligen den 24 februari. Det senaste datumet som ismaximumet inträffat är från år 2010 då det dröjde ända fram till den 2 april innan smältsäsongen inleddes.

Ett rekordlågt maximum av havsisens utbredning innebär inte per automatik att det årliga säsongsminimumet i september också blir extremt lågt. År 2010 var säsongsmaximumet som nämnts rekordsent. Säsongsminimumet i september var däremot extremt lågt. År 1996 blev minimumet istället ett av de högsta som observerats utifrån data från NSIDC.

Rekordtidigt maximum av havsisen i Sverige

Det var inte bara i Arktis som havsisens maximala utbredning blev rekordlåg och inträffade osedvanligt tidigt. Som SMHI tidigare rapporterat blev det för Östersjöns del den lindrigaste isvintern som observerats sedan SMHI regelbundet började övervaka havsisens utbredning i slutet av 1950-talet. För första gången frös inte Bottenviken till, något som annars brukar ske i vart fall någon gång under vintern.

Årets maximala havsisutbredning för Östersjöns del inträffade den 24 januari. En genomgång av data har nu påvisat att årets maximum var rekordtidigt. Det tidigare rekorddatumet var den 31 januari och härrör från åren 1967 och 1990.

Slutligen är det värt att notera att finska FMI (Finnish Meteorological Institute (ursprungsartikel på finska) samt FMI-Translate (hyfsad översättning från finska till engelska från google translate, dock med viss språkförbistring)) placerar isvintern 2015 på andra plats efter 2008. Skillnaden mellan SMHI och FMI torde ligga i beräkningsalgoritmerna av havsisen.

Fortsatt högt säsongsminimum i Antarktis

På Antarktis där man haft ”sommar” inföll havsisens årliga säsongsminimum den 20 februari. Den isolerade kontinenten omgavs då av 3,58 miljoner km² havsis. Detta var det fjärde högsta minimumet som observerats efter åren 2008, 2013 och 2003. Som synes så uppvisar havsisen i Antarktis en mycket hög grad av variabilitet från år till år. År 2011 var säsongsminimumet nära nog rekordlågt medan det alltså var extremt högt både 2013 och 2008.

Genomsnittlig havsisutbredning i miljoner kvadratkilometer runt Antarktis för februari 1979-2015. Källa: National Snow and Ice Data Center.