Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 mars, 2015

Rekordtidig vår i Haparanda för andra året i rad

Det för årstiden mycket milda vädret som präglade större delen av februari har inlett den första vårmånaden, mars. Detta har gjort att den meteorologiska våren spritt sig långt upp över Norrlandskusten. Bortsett från Holmön utanför Umeå som fick vår den 23 februari så anlände våren i större delen av de kustnära områdena i Norrland den 24 februari. Även i området runt Storsjön i Jämtland fick man vår denna dag, bland annat i Östersund.

För Haparandas del är det första gången som den meteorologiska våren anlänt redan i februari. Det tidigare rekorddatumet sattes så sent som ifjol då våren nådde Sveriges ostligaste stad den 5 mars. Redan det var anmärkningsvärt då rekorddatumet före 2014 var den 15 mars 1923. På två år har Haparandas rekorddatum således putsats med drygt 3 veckor. Före 2014 fanns det dessutom bara ett fåtal kända fall med meteorologisk vår i mars för Haparandas del.

Jag har tittat lite på hur vårens ankomstdatum sett ut för några av våra äldsta stationer längs norra Norrlandskusten, Bjuröklubb, Piteå, Umeå och Holmön, som alla har mätningar från slutet av 1800-talet och framåt. Utifrån tillgänglig statistik för perioden 1883-2014 fann jag att våren 2015 var tidigare i Umeå ifjol då den anlände redan den 22 februari. Även för Piteås del finns ett år då våren anlänt tidigare, nämligen 1975 då våren gjorde sitt intåg redan den 21 februari. Ifjol kom våren till Piteå den 4 mars. För kuststationerna Holmön (tidigare Holmögadd) och Bjuröklubb gjordes inga mätningar med maximi- och minimitermometer förrän 1937 respektive 1949. Detta gör att mätserierna inskränks till åren 1937-2014 för Holmön och 1949-2014 för Bjuröklubb. För varken Holmön eller Bjuröklubb finns någon tidigare motsvarighet. Holmöns tidigaste ankomstdatum för våren var den 25 februari 1992 samt den 26 februari 1959. Bjuröklubbs rekorddatum för åren 1949-2014 var den 1 mars 1959 vilket alltså överträffades i år.

För Östersunds del finns två år då våren anlänt tidigare, nämligen 1891 (15 februari) och 2013 (23 februari). Detta för perioden 1876-2014.

Större statistisk osäkerhet före 1947

Vårens ankomstdatum för rekordåren före 1947 är behäftade med en viss osäkerhet. Detta beror på att temperaturmätningarna innan 1947 inte gjordes vid riktigt samma tidpunkt som dagens mätningar. Nuvarande beräkningsmetod för dygnsmedeltemperaturen (Ekholm-Modéns formel) är anpassad för beräkningar utifrån avläsningstillfällena klockan 7, 13 och 19.

Extremt lindrigt isläge en orsak till tidig vår längs norra Norrlandskusten

Den här tiden på året brukar en stor del av Bottenviken täckas av havsis, oftast helt och hållet. Så är dock inte fallet i år. Isläget har istället varit extremt lindrigt och om inget rejält kalluftsutbrott sker kommer detta med stor sannolikhet att bli den lindrigaste isvintern SMHI observerat sedan regelbundna observationer inleddes i slutet av 1950-talet. För kuststationerna torde det rådande isläget vara en bidragande faktor till att den meteorologiska våren lyckats göra sitt intåg så här pass tidigt. Detta då havsisen verkar avkylande den här tiden på året.