Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

31 mars, 2015

Maysak extremt kraftfull marsorkan – årets första ”super typhoon”

Orkanen Maysak drog fördel av det för årstiden varma havsvattnet och den måttliga vindskjuvningen. Detta gjorde att Maysak snabbt intensifierades till en kategori 4 – orkan igår eftermiddag. Sedan dess har orkanen vuxit ytterligare i styrka och under tisdag förmiddag hade det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center uppgraderat den till Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Detta innebär en uppskattad medelvind på som mest 72 m/s under 1 minut.

Satellitbild över orkanen Maysak på morgonen den 31 mars. Vid denna tidpunkt klassades den som en kategori 5 - orkan. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

I nuläget är Maysak den kraftfullaste tropiska orkan som existerat före den 1 april, ett öde den delar med Mitag (mars 2002) och en orkan från januari 1958. Detta i termer av den uppskattade medelvinden under 1 minut. Det bör dock noteras att orkanernas intensitet överskattades under 1950- och 1960-talet, något som IPCC tog upp i sin tredje rapport från 2001. Enligt JTWC kan Maysak växa ännu mer i styrka och natten den 1 april toppa med en uppskattad medelvind på 78 m/s (155 knop) innan den därefter börjar försvagas till följd av ökad vindskjuvning.I nuläget delar den som nämnts ovan rekordet med Mitag och januariorkanen 1958 men med en liten ökning av medelvinden kommer den att vara i ensamt majestät.

Som jag skrev i gårdagens inlägg finns det från 1945 och framåt inget exempel på två så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5) i västra Stilla havet samma år före den 1 april. Med både Higos och Maysak har vi  så här långt redan två intensiva orkaner bildats. Dessutom nådde Mekkhala kategori 1 medan Bavi förblev en tropisk storm. Två viktiga faktorer för att tropiska orkaner ska kunna bli intensiva är att vindskjuvningen är förhållandevis låg och att havsvattnet varmt. Kategori 5 – orkaner uppträder så gott som uteslutande i vatten där havsvattentemperaturen är över 28°.

Påsksmäll för norra Filippinerna?

JTWCs senaste prognos indikerar att Maysak kommer att dra in över norra Filippinerna under påskdagen med ymnigt regn och kraftiga vindar. Som tur är ser den då ut att ha försvagats betydligt och sannolikt klassas som en kategori 2 – orkan med en uppskattad medelvind på som mest 45-50 m/s. Det återstår dock att se hur pass mycket Maysak kommer att försvagas innan den når Filippinerna. Det största hotet från Maysak kommer med all sannolikhet att vara det kraftiga regnet som kan ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för orkanen Maysak utfärdad den 31 mars klockan 10.30. Vindangivelserna är i knop där 1 knop motsvarar runt 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

30 mars, 2015

Extremt aktiv start på orkansäsongen i västra Stilla havet

Säsongens fjärde tropiska cyklon i västra Stilla havet, Maysak, bildades under helgen. Under söndagen uppgraderades Maysak till orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Därmed står det klart att det redan innan mars månads slut har förekommit tre tropiska orkaner i västra Stilla havet. Detta är första gången som det har inträffat sedan regelbunden statistik av tropiska cykloner (tropiska stormar och orkaner) i västra Stilla havet började föras 1945. Det tidigare rekordet på två tropiska orkaner före mars månads utgång var från 2005, 1979 och 1955. Sett till antalet tropiska cykloner som bildats före den 1 april innehar 1965 rekordet med fem sådana.

Maysak klassades under måndag förmiddag som en kategori 2 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan av JTWC. Varmt havsvatten på omkring 29° i kombination med måttlig vertikal vindskjuvning innebär att orkanen väntas fortsätta intensifieras under de närmaste två dygnen innan den därefter väntas försvagas till följd av ökande vertikal vindskjuvning. Detta enligt den senaste prognosen från JTWC. Som mest väntas Maysak nå kategori 4 under tisdagen.

Ifall Maysak uppgraderas till en ”major hurricane” (kategori 3-5) kommer ytterligare ett rekord att slås. Sedan 1945 och framåt finns det ännu inget exempel på att två ”major hurricanes” (kategori 3+) har uppträtt i västra Stilla havet före den 1 april. Sedan 1945 finns det sammanlagt 15 kända fall med orkaner av kategori 3 eller högre, senast i februari 2015 då orkanen Higos nådde kategori 3.

I nuläget förefaller det inte troligt att Maysak kommer att nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Sedan 1945 har det bara förekommit två stycken kategori 5 – orkaner i västra Stilla havet. Dels i mars 2002 och dels i januari 1958.

Det enda landområde som möjligen kan drabbas av Maysaks framfart är det lilla ögruppen Yap med drygt 11 000 invånare. I nuläget finns det dock en viss osäkerhet huruvida orkanen passerar över ön under morgondagen eller styrs på en något mer nordlig bana vilket i så fall skulle innebära att Yap skonas. På längre sikt kan norra Filippinerna få påhälsning av Maysak som då väntas ha försvagats betydligt till följd av den ökande vertikala vindskjuvningen.

Prognoserad bana och intensitet för orkanen Maysak utfärdad den 30 mars. Vinden anges i knop där 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Klicka på bilden för förstoring. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

En uppdatering av detta inlägg kommer att göras ifall Maysak genomgår en snabb intensifiering. Den texten kommer i så fall att vara fetmarkerad så ni kan skilja äldre information från nyare!

27 mars, 2015

Dags för sommartid på söndag!

Förra veckan inföll vårdagjämningen och dagarna blir nu allt längre. Denna helg går vi över till sommartid vilket innebär att vi ställer fram klockan en timme natten mellan lördag och söndag. Visserligen förlorar vi en timmes sömn men å andra sidan innebär det också att vi kan njuta av solen längre på kvällarna.

Följande tabell visar solens ungefärliga upp- och nedgång vid några svenska orter från idag och fram till midsommardagen den 21 juni då sommarsolståndet infaller och vi därefter åter går mot mörkare tider. För enkelhetens skull har jag avrundat tiderna till 0 eller 5 minuttal.

 

27 mars

1 april

1 maj

1 juni

21 juni

Malmö

5.50 – 18.35

6.40 – 19.45

5.25 – 20.45

4.35 – 21.35

4.25 – 21.50

Göteborg

5.50 – 18.40

6.40 – 19.50

5.20 – 21.00

4.20 – 21.55

4.10 – 22.15

Stockholm

5.25 – 18.15

6.15 – 19.30

4.45 – 20.40

3.45 – 21.45

3.30 – 22.05

Östersund

5.35 – 18.35

6.20 – 19.50

4.35 – 21.15

3.10 – 22.45

2.50 – 23.15

Kiruna

5.05 – 18.20

5.45 – 19.35

3.35 – 21.40

Midnattssol

Midnattssol

Ungefärliga tider för solens upp- och nedgång fram till midsommardagen den 21 juni då sommarsolståndet infaller.

Min personliga åsikt är för övrigt att sommartiden borde permanentas. För egen del märker jag inte av omställningen när vi flyttar fram klockan men däremot när vi ställer tillbaka klockan på hösten i slutet av oktober. Då är det som att någon dragit ner rullgardinen.

27 mars, 2015

Lokalt rekordvarm marsmånad?

Årets marsmånad har så här långt varit mycket mild i hela landet. Det lite kyligare vädret som rått den 21 och den 25-26 mars i främst norra Sverige har gjort att medelvärdena sjunkit där. Trots det så finns det för några stationer en realistisk möjlighet att mars 2015 blir den varmaste marsmånaden som observerats. Dock återstår det fem dygn av månaden. Dessa ser ut att bli förhållandevis milda. Följande stationer med minst 50 års temperaturdata har en klar chans att slå sina gamla marsrekord. För några av stationerna sattes dessa rekord så sent som i fjol. Värt att påpeka är att samtliga dessa stationers rekordvärden är från modern tid.

Station (startår)

Medelvärde 1-26 mars

Rekord (år)

Naimakka (1944)

-4,4°

-4,3° (2007)

Överkalix-Svartbyn (1962)

-1,4°

-1,7° (1992)

Haparanda (1860)

-1,2°

-0,9° (2014)

Luleå flygplats (1944)

0,0°

-0,2° (2014)

Piteå (1860)

0,6°

0,3° (2003 & 2014)

Bjuröklubb (1879)

0,7°

0,7° (2014)

Holmön (1855)

1,0°

0,8° (2014)

Östersund-Frösön (1860)

1,4°

1,3° (2012)

Svenska högarna (1879)

3,0°

3,1° (1990)

För kuststationerna längs norra Norrlandskusten så torde det extremt lindriga isläget vara en bidragande faktor till att marsrekorden från ifjol nu kan slås.

I början av nästa vecka kommer Sverker att presentera en preliminär sammanfattning av marsvädret på hemsidan. Då vet vi förhoppningsvis huruvida någon eller några av de nämnda stationerna kommer att slå sina tidigare marsrekord!

25 mars, 2015

Nytt absolut värmerekord för Antarktis

En lokal värmebölja sköljde över den Antarktiska halvön under måndagen och tisdagen. Detta var resultatet av föhnvindar som gav sommarlika och för den delen rekordhöga temperaturer för den annars så iskalla kontinenten. Under måndagen uppmättes +17,4° vid stationen Base Marambio. Detta rekord blev dock mycket kortlivat. Redan nästa dag, tisdagen den 24 mars, orkade temperaturen upp till +17,5° vid Base Esperanza.

Enligt World Meteorological Organization (WMO) är värmerekordet för Antarktis +15,0° uppmätt den 5 januari 1974 vid Vanda station.

Slutligen var det för övrigt flera stationer på Antarktiska halvön som under tisdagen kom upp i maximitemperaturer på 5-12 grader. I kontinentens inre är det dock isande kallt med temperaturer ner mot -70°. Trots allt så är det ändå kalendarisk höst på Antarktis.

Den antarktiska halvön. Klicka på bilden för förstoring. Källa: Wikipedia.

24 mars, 2015

Rekordlågt havsismaximum i Arktis

National Snow and Ice Data Center (NSIDC) gick i torsdags ut med att havsisen i Arktis sannolikt nått sitt årliga maximum och att smältsäsongen därmed startat. I år blev det ett rekordlågt maximum för den arktiska havsisen. Enligt NSIDC var årets maximala havsisutbredning den 25 februari 14,54 miljoner km² vilket därmed överträffade det lägsta maximumet på 14,67 miljoner km² från 2011. NSIDC poängterar dock att årets maximum är preliminärt och att små förändringar i väderläget kan medföra en snabb tillväxt av havsisen.

Havsisens utbredning i miljoner kvadratkilometer för månaderna december-april under de senaste fem åren. Den tjocka grå linjen visar havsisutbredningens medelvärde för åren 1981-2010. För förstoring - klicka på bilden. Källa: National Snow and Ice Data Center.

Läs mer

20 mars, 2015

Solförmörkelsen gav tydliga avtryck i Kirunas strålningskurva

I Kiruna syntes dagens solförmörkelse tydligt i SMHIs mätningar av solstrålning.

Registreringar av solstrålning i Kiruna den 20 mars 2015

Den röda kurvan visar hur strålningen direkt från solskivan ökar från soluppgången till ungefär kl 9 UTC (kl 10 svensk normaltid). Under den följande timmen sjunker solstrålningen från över 800 W/m2 till cirka 50 W/m2. Därefter när månen så sakteliga drar sig bort från solskivan ökar solstrålningen och når nästan 900 W/m2.

Den gröna kurvan visar solstrålning mot en horisontell yta (globalstrålning) och den blå kurvan den diffusa solstrålningen dvs strålningen från himlen.

Den vita kurvan visar värmestrålningen från himlen.

Satellitbild från 10:30 svensk tid den 20 mars. Källa: EUMETSAT

På den här satellitbilden från METEOSAT syns månens kärnskugga tydligt. Satellitbilden är från 10:30 svensk tid, vilket mycket nära sammanfaller med tidpunkten för den totala solförmörkelsen över Färöarna.

 

18 mars, 2015

Orkanen Nathan mot nordöstra Australien + Sammanfattning av Pam, Olwyn, Bavi och Cari

Förra veckan var det full rulle i den tropiska cyklonaktiviteten. Inte mindre än fem stycken dök upp. Kraftigast av de alla var Pam som på kvällen den 12 nådde Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, och spred enorm förödelse över öriket Vanuatu i södra Stilla havet. En av dessa, Nathan, är fortfarande aktiv och väntas under torsdagen dra in över delstaten Queensland i nordöstra Australien med regn och orkanvindar.

Läs mer

18 mars, 2015

Kraftigt norrsken

Gårdagskvällens och nattens kraftiga norrsken som kunde ses ända ner på kontinenten fångades på bild runt om i landet. Det fångades även på satellitbild och nedan kan man studera en sådan bild från omkring midnatt. Den är registrerad med ett instrument som är extra känsligt för visuellt ljus. Det gula svepande mönstret representerar norrsken och städer kan man se som gula prickar.

Satellitbild från midnatt, den gågna natten.

 

Läs mer

17 mars, 2015

Högsta lufttrycket i mars månad på nästan 20 år

Efter en tämligen lågtrycksbetonad inledning av det här året så har vi nu under mars äntligen haft en mer högtrycksbetonad period.

Det har varit fråga om ett mäktigt högtryck. Över svenskt område var lufttrycket i allmänhet som högst den 15-16 med ett allra högsta värde på 1049,8 hPa vid Vilhelmina flygplats klockan 02 natten mot söndag den 15 mars.

Väderläget över Nordeuropa klockan 01 den 15 mars 2015

Detta är det högsta rapporterade lufttrycket i Sverige i mars månad sedan den 13 mars 1996 då samma station hade 1050,5 hPa.

Till det svenska marsrekordet fattas dock en hel del. Det lyder på 1055,7 hPa och rapporterades från Överkalix-Svartbyn i Norrbotten den 1 mars 1971.
Svenska lufttrycksrekord

De senaste dygnen har högtrycket haft sina centrala delar öster om Sverige och lufttrycket har stigit ytterligare. Den finska stationen Lappeenranta Hiekkapakka hade 1055,1 hPa klockan 10 på måndagsförmiddagen. I och för sig rapporterades hela 1055,8 hPa från norska Finsevatn under söndagsmorgonen, men eftersom den stationen ligger 1 210 meter över havet så blir det alltid en viss osäkerhet när man försöker korrigera lufttrycket att motsvara havets nivå.

Märker man av så här höga lufttryck?

Att det råder högtrycksväder kan man indirekt sluta sig till genom att det oftast är svaga vindar och torrt väder. Men för att avgöra om det är 1020, 1030, 1040 eller 1050 hPa måste man ha instrument. Det kan säkert finnas någon som anser sig ha egenskapen att känna av det verkliga lufttrycket, men personligen är jag tveksam.