Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 februari, 2015

Smällkallt 75-årsjubileum!

Idag, fredagen den 20 februari, är det exakt på dagen 75 år sedan folk i Halland och Östergötland vaknade upp till extrem kyla. Ute på Kungsängens flygplats i Norrköping uppmättes på tisdagsmorgonen den 20 februari 1940 rekordlåga -37,9°. På den tiden var detta köldrekord för februari i hela Götaland. Rekordet stod sig ända tills Bredviken i nordligaste Dalsland uppmätte -38,3° på morgonen den 9 under den sällsynt bistra februarimånaden 1966. Även i Halland är köldrekordet från den 20 februari 1940. Kinnared hade då -34,0°. De flesta köldrekord i Götalands landskap härrör annars från vintern 1942 eller 1966. För Östergötlands och Hallands del är noteringen från den 20 februari 1940 än idag gällande köldrekord. Samma morgon rapporterades för övrigt -37,5° från Adelsnäs i södra Östergötland. Läs gärna mer om olika landskapsextremer i artikelserien ”Landskapsklimat” i kunskapsbanken.

Det finns även en del stationer vars köldrekord för februari är från just detta datum 1940. Ljusnedal i Härjedalen hade -43,1° som lägst och även i Halmstad sattes nytt februarirekord med -25,7° denna bistra morgon. För den som vill veta mer om de lägsta temperaturer som observerats i de olika landsdelarna i februari finns detta under ”Lägsta temperaturer i februari”.

Februari 1940 rekordkall i södra Götaland

För flera stationer i främst södra Götaland var hela februari 1940 smällkall och den kallaste februarimånaden som observerats. Detta gäller för bland annat Lund (startår 1860), Kristianstad (startår 1878), Karlshamn (startår 1860) och Växjö (startår 1860). För Falsterbos och Hoburgs del är detta även den kallaste kalendermånaden över huvud taget sedan man började mäta temperaturen där 1880.