Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

19 februari, 2015

Våldsamma orkaner mot norra Australien

Februari är den tid på året då det är högsäsong för tropiska cykloner på södra halvklotet. Just nu är de båda orkanerna Lam och Marcia på väg in över norra Australien. Av allt att döma har båda orkanerna genomgått en snabb intensifiering under torsdag eftermiddag. Australiens vädertjänst Bureau of Meteorology (BoM) rankar både Lam och Marcia som kategori 4 på den australiensiska skalan. Denna skala skiljer sig åt från Saffir – Simpsonskalan. För Lam uppskattade BoM medelvinden under 10 minuter till 50 m/s medan Marcia bedöms vara ytterligare något starkare och ha en medelvind på omkring 55 m/s. Enligt BoM är det inte omöjligt att Marcia kan komma att uppgraderas till den australiensiska skalans högsta nivå, kategori 5 precis innan den når land i nordöstra Australien. På BoMs hemsida finns en approximativ guide för de olika skalorna. För en orkan av kategori 4 på den australiensiska skalan gäller att byvinden är minst 62,5 m/s medan den måste vara minst 77,8 m/s för att klassas som en kategori 5 av BoM.

Orkanen Marcia på väg in över nordöstra Australien. Källa: University of Wisconsin.

Området där Lam drar in över delstaten Northern Territory är relativt glest befolkat medan flera större städer i delstaten Queensland kan komma att drabbas av Marcias framfart. Rockhampton med 74 000 invånare samt Gladstone med 32 000 ser ut att drabbas först när Marcia drar in över land. Även storstaden Brisbane med sina drygt två miljoner människor kan på sikt komma att beröras av Marcia. När orkanen väl drar in över land förlorar den kontakten med sin ”motor”, det varma havsvattnet, och börjar då försvagas. För Marcias del pekar den senaste prognosen på att den efter att ha nått land börjar röra sig åt sydost i riktning mot Brisbane samtidigt som den försvagas. Därigenom är den största faran för de boende i Brisbane kraftigt regn som kan orsaka översvämningar och jordskred medan folket i Rockhampton och Gladstone även får se upp för de kraftiga vindarna.