Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

18 februari, 2015

Vintern 2015 – Mild eller mycket mild

Precis som i fjol blev det en mild eller mycket mild vinter i hela Sverige. Med undantag för ett mindre område i nordvästra Lappland under januari har samtliga vintermånader uppvisat temperaturöverskott i hela landet. Vinterns lägsta temperatur, -40,2° uppmättes i Nikkaluokta den 12 januari. Detta värde lär även stå sig då det inte finns något som tyder på ett rejält kalluftsutbrott innan den kalendariska vintern avslutas den 28 februari. Den högsta temperaturen är preliminärt +12,1° och uppmättes den 9 februari i Karlshamn i Blekinge.

Nederbördsmässigt har det varit tre månader med i stort sett helt olika ansikten. December blev torr i stora delar av landet, speciellt i området kring Dalälven. Blött var det däremot i västra Götaland samt södra Tornedalen. Under januari fick praktiskt taget hela landet mer eller mycket mer nederbörd än normalt. Längs norra Norrlandskusten bjöds det även på nya rekordvärden. I februari har vindar huvudsakligen från väst dominerat och i Lapplandsfjällen har det lokalt fallit mångdubbelt mer nederbörd än normalt. I resten av landet har det istället varit torrt väder så här långt.

Snö – vinterkänsla i söder från slutet av januari

Julhelgen blev vit från Mälardalen och norrut. I Götaland var det däremot övervägande grönt. Dock förekom ett tunt snötäcke i norra Småland samt södra Östergötland. Från slutet av januari etablerades ett tjockare snötäcke även i södra Sverige. Kulmen nåddes den 5 februari då praktiskt taget hela landet var snötäckt. I nordöstra Götaland var snödjupet då 30-40 cm. Mildare väder har sedan dess gått hårt åt snötäcket i söder. I området strax norr om Storsjön i Jämtland hade man den 5 mellan 30 och 50 cm tjock snö. Mycket milt väder den 6-10 februari medförde att det på morgonen den 11 lokalt var barmark där eller bara ett par cm snö, något som ännu var fallet den 17.

Några nya rekordnoteringar i vinter

Ett par nya rekord för stationer med långa mätserier har årets vinter mäktat med. Januari var en nederbördsrik månad i praktiskt taget hela landet och i Piteå blev det med god marginal den allra blötaste januarimånaden som observerats där sedan nederbördsmätningarna inleddes 1860. Även i Malung med mätningar sedan 1881 blev det nytt rekord då rekordet från 2008 slogs med ett par millimeter.

I samband med en kraftig västlig luftström har det i februari lokalt fallit stora nederbördsmängder i Lapplandsfjällen. Hemavan/Tärnaby (startår 1901) hade fram till på morgonen den 18 fått sammanlagt 167 mm varav 156 mm den 5-12. Detta är en bit från rekordet på 195 mm från 1920. Det återstår dock några dygn av februari innan vi vet ifall det blir ett nytt rekord där.

I samband med de mycket eller extremt milda februaridagarna den 8-10 noterades även lokalt nya värmerekord. I Göteborg där temperaturen mätts sedan 1859 och framåt kom temperaturen den 9 upp i +11,6° vilket slog det gamla februarirekordet på +11,2° från 1998. I Blekinges skärgård hade Hanö samma dag +10,2° som högst vilket överträffade rekordet på +10,0° från 1990. Hanös mätserie sträcker sig dock ”bara” från 1944 och framåt.

Statistik

Nedan följer en sammanställning av 10 stationers medeltemperatur för perioden 1 december till och med den 16 februari. Som en jämförelse har fjolårets vinter tagits med. Notera att dessa värden med allra största sannolikhet kommer att öka då milt väder väntas under de avslutande februaridygnen. I både Götaland och Svealand förefaller fjolårets vinter vara mildare än årets. I norra Sverige är det troligt att årets vinter i slutändan kan sägas vara någorlunda jämförbar med förra årets vinter.

Vinterns preliminära medeltemperatur för perioden 1 december 2014 till och med den 16 februari 2015 syns i kolumn 2. I kolumn 3 har medelvärdena för vintern 2014 lagts in medan kolumn 4 visar vinterns normala medeltemperatur (avser nuvarande normalperiod 1961-1990). I kolumn 5 visar den mildaste vinterns medelvärde. Klicka på bilden för förstoring.

Extremt lindrig isvinter hittills

Perioderna med kallt väder har i år varit få och korta. Dessa har dessutom varvats med perioder av tidvis blåsigt väder. Detta har resulterat i att isläget i Östersjön så här långt är extremt lindrigt. Den hittills största havsisutbredningen i vinter inträffade kring den 5 februari. Normalt sett fryser hela Bottenviken igen men så har inte skett i år. Vintern 2008, som var rekordmild i delar av södra Sverige, hade ett ännu lindrigare isläge vid samma tid på året. Det är den hittills lindrigaste isvintern som observerats sedan man regelbundet började övervaka havsisens utbredning under slutet av 1950-talet. År 2008 frös dock Bottenviken igen helt efter en smällkall påskhelg i slutet av mars med strax under -40° i Nikkaluokta på påskdagen men blev trots det alltså exceptionellt lindrig. Det är därför ännu för tidigt att säga huruvida årets isvinter blir rekordlindrig eller inte då isläget snabbt kan förändras.