Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 februari, 2015

På spaning efter våren i söder!

På söndag är det den 15 februari vilket även är det tidigaste datumet som den meteorologiska våren får anlända. Detta under förutsättning att dygnsmedeltemperaturen håller sig över 0,0° för vart och ett av de sju dygnen den 15-21 februari. Hur ser då förutsättningarna ut i år för att vi ska få en tidig vår?

Den milda eller mycket milda vädertyp som vi haft i drygt en vecka nu väntas fortsätta även under nästa vecka. Nattemperaturen ser dessutom inte ut att sjunka under noll längs de kustnära trakterna i Götaland varför vi lär få se våren göra en tidig entré i år precis som i fjol. I inre Götaland är läget mer osäkert då molnigheten är svårbedömd under söndag-tisdag. I samband med uppklarning och svaga vindar kan temperaturen sjunka till runt -5° vilket försämrar möjligheten till vår från den 15 februari. Hur det går för den meteorologiska våren kan ni följa här på årstidskartan från och med måndag förmiddag!

Hösten övergår i vår

I mitt tidigare inlägg, ”Vinter i nästan hela landet” skrev jag att 14 stationer då fortfarande hade meteorologisk höst. Sedan dess har antalet krympt till 10. Som nämnts ovan så är det således troligt att dessa inte kommer att få någon meteorologisk vinter utan att hösten där helt enkelt övergår i vår. Dessa 10 är Falsterbo M+A, Skillinge och Hallands Väderö i Skåne, Hanö och Utklippan i Blekinge, Nidingen i Halland, Östergarnsholm och Fårösund på Gotland samt Ölands södra udde. För Falsterbos del är det inte alldeles ovanligt att vintern uteblir helt under milda vintrar. Som jag skrev i inlägget ”Vinter i nästan hela landet” har det sedan 1961 inträffat 12 gånger att Falsterbo blivit utan vinter, senast 2008. Majoriteten av fallen, 10 stycken, har dessutom infallit efter den kalla vintern 1987.