Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 februari, 2015

Exklusiv skara av stationer

Som bekant så blev 2014 rekordvarmt i Sverige liksom på den globala skalan. Många länder slog även sina tidigare rekord i årsmedeltemperaturen. Här hemma i Sverige lyckades 12 stationer i Götaland att hamna i den exklusiva skara av stationer med en årsmedeltemperatur på minst 10,0°. Att årsmedeltemperaturen vid någon svensk station slutat på minst 10,0° har endast inträffat en gång tidigare, nämligen år 1990. Vid det tillfället var det Malmö och Helsingborg som kom upp i 10,1° respektive 10,0°.

Följande av SMHIs stationer kom år 2014 upp i en årsmedeltemperatur om minst 10,0° (fallande ordning):

 • Falsterbo A (Skåne): 10,5°
 • Falsterbo M (Skåne): 10,4°
 • Hallands Väderö (Skåne): 10,3°
 • Malmö (Skåne): 10,3°
 • Göteborg (Västergötland): 10,3°
 • Lund (Skåne): 10,2°
 • Karlskrona-Söderstjerna (Blekinge): 10,1°
 • Vinga (Västergötland): 10,1°
 • Nidingen (Halland): 10,1°
 • Helsingborg (Skåne): 10,0°
 • Måseskär (Bohuslän): 10,0°
 • Kristianstad V: 10,0°

Som synes så är praktiskt taget alla stationer kustnära. Det enda undantaget utgörs av vägverksstationen i Kristianstad. Denna har dock ett mycket gynnsamt läge jämfört med den manuella stationen i Kristianstad. Detta avspeglas tydligt i årsmedeltemperaturen som vid Kristianstad M ”bara” var 9,5°.

I takt med att den globala uppvärmningen fortgår kommer det i framtiden att bli vanligare med årsmedeltemperaturer på minst 10,0°. Dessutom kan vi förvänta oss att den geografiska utbredningen av tvåsiffriga årsmedeltemperaturer kommer att öka i framtiden. För nuvarande normalperiod 1961-1990 är Falsterbo klimatologiskt sett Sveriges varmaste station med en årsmedeltemperatur på 8,0°.