Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 januari, 2015

Vinter i nästan hela landet

Efter den kalla julhelgen erövrade den meteorologiska vintern praktiskt taget hela landet. Undantaget var delar av de kustnära områdena i Götaland där kylan inte förmådde uppfylla SMHIs villkor för meteorologisk vinter.  Sammanlagt rör det sig om 14 stationer dit den meteorologiska vintern inte anlänt ännu.

De stationer där hösten helt säkert ännu huserar är för Skånes del Falsterbo, Skillinge, Helsingborg och Hallands väderö. I Blekinge är det Hanö och Karlskrona-Söderstjerna som ännu har höst. Stationerna Rörastrand, Måseskär och Väderöarna i Bohuslän, Vinga i Västergötland, Östergarnsholm och Fårösund på Gotland samt slutligen Ölands södra udde. Utklippan i Blekinges skärgård har sannolikt också fortfarande höst men där förekom avbrott under de kalla dygnen i slutet av december.

Hösten kan övergå i vår

Än finns det tid för den meteorologiska vintern att erövra hela Sverige. Det tidigaste datum som den meteorologiska våren kan anlända är den 15 februari. För att så skall ske krävs att dygnsmedeltemperaturen under sju dygn håller sig över 0,0° för vart och ett av dessa dygn. I Falsterbo där man normalt sett bara har vinter under ett par veckor är det inte alldeles ovanligt att hösten har övergått i vår då den riktiga kylan lyst med sin frånvaro. För perioden 1961-2014 har det hänt 12 gånger att vintern uteblivit helt i Falsterbo. Majoriteten av dessa tillfällen, 10 fall, har inträffat efter 1987. Senaste gången var 2008 då december-februari blev extremt mild i södra Sverige. Övriga två tillfällen härrör 1973 och 1975. Antalet år med utebliven vinter i Falsterbo lär knappast bli mindre förekommande i framtiden.

Ny chans för vintern under vecka

Det för årstiden milda eller mycket milda väder som hittills rått i södra Sverige under januari har nu börjat ersättas av lite kallare och mer vinterlikt väder vilket ökar sannolikheten för att åtminstone några av de 14 nämnda kuststationerna kan få meteorologisk vinter. Hur det går med den saken återkommer jag till.