Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

14 januari, 2015

Mer om Sverigemedeltemperaturen 2014

Hur den så kallade Sverigemedeltemperaturen beräknas finns beskrivet i artikeln Sverigemedeltemperatur.

Sverigemedeltemperaturen ligger till grund för vår klimatindikator för temperatur samt för utsagan att 2014 är det hittills varmaste året i Sverige.

En invändning kan vara att det är en övervikt av stationer i södra Sverige.

Stationer som ligger till grund för beräkning av Sverigemedeltemperaturen

Som framgår av kartan är det ungefär 10 stationer i norra Sverige och 25 stationer i södra Sverige. En anledning att det blivit på det sättet är att beräkningen baseras på stationer med mycket långa mätserier och dessa är fler till antalet i söder än i norr.

För att få en helt korrekt jämförelse mellan 2014 och det tidigare varmaste året 1934, så skulle man helst vilja göra om mätningen 1934 med nuvarande instrumentering och stationsplaceringar.

Men detta låter sig inte göras. Vädret år 1934 är bokstavligt talat borta med vinden!

Det som återstår är statistiska metoder. För att i någon mån kompensera för att vi har 25 stationer i söder och 10 stycken i norr , så har jag viktat de 10 nordliga stationerna med faktorn 2,5.

Hur förhåller sig då år 2014 jämfört med år 1934?

För det första så sänks Sverigemedeltemperaturen i absoluta tal, vilket inte är så konstigt när stationer i norr får högre vikt. För år 2014 sänks den från 6,91° till 5,81°

För år 1934 sänks medeltemperaturen från 6,73° till 5,73°.

2014 framstår alltså fortfarande som det varmaste året nationellt, men marginalen har minskat från 0,18° till 0,08°.

Låt oss för säkerhets skull även kontrollera det tredje varmaste året 1938, eftersom 1938 i allmänhet var ett varmare år längst i norr än 1934.

För 1938 ändras medeltemperaturen från 6,58° till 5,72°. Det vill säga 1938 hamnar fortfarande på tredje plats, men skillnaden mellan 1934 och 1938 minskar från 0,15° till blygsamma 0,01°.