Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 december, 2014

Jaha, blir det någon vit jul?

Ja, det är nog en av de vanligaste frågorna man får som meteorolog under december månad. Tidigt i december blir ofta svaret något i stil med den klimatologiska statistiken som säger att julen blir vit från norra Dalarna och vidare norrut, bortsett en bit upp längs med Norrlandskusten.

Men när antalet dagar fram till jul nu drastiskt minskat ska vi ta en titt på förutsättningarna för en vit jul detta år och prognoserna i allmänhet dagarna kring julafton. Bilden nedan visar dagens prognos för julafton, klockan 13:00. (Klicka på bilden för att se den större)

Prognoskarta för julafton, klockan 13.

Som bilden ovan visar så ser prognoserna för julafton just nu ut att bjuda på vackert vinterväder över en stor del av landet med minusgrader även mitt på dagen ända ner över norra Götaland och i inre Norrland rejält kallt med 15-20 grader kallt. Har man dock följt prognoserna under de senaste dagarna så kan man konstatera att prognoserna varit ovanligt osäkra och ”hoppiga” för just dagarna kring jul. För att förstå bakgrunden till det så måste vi lyfta blicken och titta ut över de storskaliga strömningsmönstren över Europa.

Zonal strömning

För att få en bättre bild över väderläget så brukar vi meteorologer ofta titta på strömningsmönstren högre upp i atmosfären ute på norra Atlanten. Närmsta dagarna fram till tisdag så är modellerna överens om utvecklingen och prognoserna ser stabila ut med ett omfattande nederbördsområde som tar sig in över västkusten imorgon eftermiddag för att sedan röra sig upp över landet under måndags- och tisdagsdygnet. Det börjar som snöfall redan över norra Götaland men övergår här ganska snabbt i regn men från en linje mellersta Värmland-Bergslagen-norra Uppland och vidare norrut lutar det åt att det förblir som snöfall.

Från julafton och några dagar framåt är prognoserna fortfarande osäkra och orsaken till det hittar vi i bilden nedan som visar strömningsmönstret på 500 hPa-nivån samt placering av lågtryck vid marknivå och temperaturen på 850-hPa-nivån.

Den övre kartan visar strömningmönstret på 500 hPa-nivån och den undre kartan visar trycket vid havsytans nivå samt temperaturen på 850 hPa-nivån vilket motsvarar ungefär 1200 meters höjd. Det gröna i den nedre kartan markerar de områden där den relativa luftfuktigheten på 850 hPa-nivån överstiger 90% vilket kan generaliseras med att man i dessa områden har fronter med nederbörd. Båda kartorna gäller för måndag 22 december klockan 13. Data från ECMWF.

 

De gulmarkerade området i den övre kartan visar vart vi har ett nästan rent zonalt strömningsmönster med kraftig gradient (tätt mellan isobarerna) och det här är den största anledningen till det osäkra läget. Att det kommer bli lågtrycksutvecklingar i den här zonen råder det inga tvivel om men att säga exakt när, var och hur kraftiga är väldigt svårt att förutse och det är därför som de olika modellerna och olika körningar av samma modell får så olika resultat.

I den nedre kartan ser vi också att vi har en stor temperaturgradient inom det gulmarkerade området med en frontzon som sträcker sig centralt, tvärs genom området. På frontzonen kommer det att ske flera lågtrycksutvecklingar i nästa vecka  men när och hur de kommer att integrera med mindre dellågtryck som finns inom lågtrycksområdet norr därom är väldigt svårt att prognostisera. Det dröjer nog framåt måndag innan vi får säkrare prognoser för julafton och efterföljande dagar. Bilden nedan visar just på de stora skillnader för mer specifika prognoser som modellerna nu uppvisar. (Klicka på bilden för att få den större.)

Karta med samma parametrar som i den föregående. Gällande för juldagen klockan 13. Data från de två senaste modellkörningarna från ECMWF.

Storskaligt är det ingen större skillnad mellan körningarna vilket vi ser genom att studera de två övre kartorna men om vi sedan tittar i de två nedre kartorna så ser vi att körningarna har en lågtrycksutveckling på den frontzon jag tidigare pratat om, som skiljer sig åt en hel del och som för Sveriges del ger två helt olika prognoser. I det vänstra fallet blir juldagen en lugn historia för södra Sveriges del med ett svagt högtryck som ger klart och kallt väder medan det högra fallet ger ett intensivt lågtryck över sydligaste Sverige med rejält busväder med både regn, snö och blåst i Götaland.

Slutgiltigt tips

Prognoserna är som sagt väldigt svåra att jobba med just nu men som avslutning tänkte jag i alla fall ge mitt slutgiltiga tips när det gäller den där frågan som alla vill ha svar på; vart blir julen vit?

Hela Norrland får en vit jul i år. Där söndagens och måndagens nederbörd faller som snö och ej övergår i regn, där kommer snön ligga kvar över Julen. Och den gränsen tror jag kommer gå i trakterna; mellersta Värmland-Bergslagen-norra Uppland.

Längre söderut är det troliga en grön jul men den kalla luften i norr kan få chans att strömma ner mellan lågtrycken och ge minusgrader i hela landet längre fram i veckan och då skulle det kunna bli tal om snöfall när nästa lågtryck med tillhörande nederbörd är på gång. Men det är för tidigt att avgöra just nu.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR