Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

15 december, 2014

Följ Sverigemedeltemperaturens utveckling fram till årsskiftet!

Det råder ingen tvekan om att 2014 kommer att bli ett mycket varmt år. Frågan är bara hur varmt?

I vår klimatindikator för temperatur visas stapeldiagram över den svenska temperaturens variation sedan år 1860.

Som underlag för klimatindikatorn har vi den så kallade Sverigemedeltemperaturen.

Sverigemedeltemperaturen är ett medelvärde av temperaturen vid 35 stationer med mycket långa mätserier. Stationer med riktigt långa mätserier har en tendens att vara fler i södra Sverige än i norra. Det är även fler sådana vid kusten än i inlandet. Trots detta visar Sverigemedeltemperaturen god överensstämmelse med den medeltemperatur som man får om man delar in Sverige i ett stort antal rutor och ger samma vikt åt varje ruta. Detta beskrivs närmare i artikeln Sverigemedeltemperatur.

Varje dag fram till nyår (möjligen med undantag av julhelgen) kommer SMHI att presentera en prognos över årets slutliga Sverigemedeltemperatur baserad på ett par olika statistiska antaganden.

Prognos över Sverigemedeltemperaturen 2014 baserad på data fram till den 14 december

Diagrammet visar hur prognosen över Sverigemedeltemperaturen har utvecklats under de två första veckorna i december.

Den blå kurvan visar var vi hamnar om medeltemperaturen för resterande dygn i december är lika hög som den varit under de hittillsvarande dygnen. De två första veckorna i december har varit milda eller mycket milda och det är kanske inte så sannolikt att det fortsätter riktigt lika milt. Därför kan man nog anta att denna kurva kommer att sjunka efterhand.

Den röda kurvan baseras på antagandet att resterande dygn i december i genomsnitt ligger kring normaltemperaturen för december (1961-1990). Lite förenklat kan man säga att den kurvan kommer att sjunka när/om det blir mer blått än rött på kartorna med dagliga temperaturavvikelser.

Oavsett vilket scenario som inträffar så kommer de båda kurvorna att alltmer närma sig den slutliga Sverigemedeltemperaturen för 2014 ju närmare vi kommer nyår. Som jämförelse har vi lagt in Sverigemedeltemperaturen för de tre hittills varmaste åren, nämligen 1934, 1938 och 1990.

Vad är sannolikheten att vi får ett nytt rekord för Sverigemedeltemperatur?

Om man tittar på diagrammet i skrivande stund (15 december) så är det frestande att redan nu utropa ett nytt rekord. Men jag är en luttrad och försiktig herre, och jag har lärt mig att inte räkna in några rekord i förskott.

Tänk om vi får lika kallt som under det klassiska köldutbrottet mellandagarna och nyårsafton 1978! Då kan marginalen till tidigare rekordvärden hastigt minska.

Mer bestämda besked går inte att ge förrän vi börjar få egentliga väderprognoser som sträcker sig fram till årsskiftet.

Skulle marginalen vara mycket liten så kan vi få vänta någon eller några veckor efter årsskiftet innan vi kan säga något helt säkert. Detta eftersom en av de i Sverigemedeltemperaturen ingående 35 stationerna endast rapporterar data i efterhand. Även för en del övriga stationer kan data saknas för ett eller flera dygn.