Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

8 december, 2014

Översyn av temperaturrekord i månadstabellen

I våra översikter över de olika månadernas väder kan man ladda ner en tabell med data för 100 utvalda stationer. Det rör sig i allmänhet om de stationer som har de längsta mätserierna.

Ladda ner månadstabell

Tabellen innehåller bland annat rekord för temperatur och nederbörd gällande sedan 1901. Men den som läst tabellerna riktigt noggrant har kanske anat att för en del stationer kan rekorden för absolut högsta och lägsta temperatur knappast ha varit genomsökta ända tillbaks till 1901. Ett exempel är Forse i Ångermanland med angiven mätstart år 1901. Men enligt tabellerna finns ingen månad med köld- eller värmerekord äldre än 1971.

I ett varmare klimat kan man tänka sig att värmerekorden kan ha en tendens att återfinnas bland de senaste årtiondena. Men då borde det väl i så fall finnas åtminstone en del köldrekord av äldre datum. Förklaringen är helt enkelt att alla temperaturserier inte har varit genomgångna för hela mätperioden. Det gäller framför allt den period då digitaliserade data inte finns tillgängliga.

Men nu får sådana stationer en välbehövlig genomgång. Det har exempelvis resulterat i att ovannämnda stationen Forse i den senaste månadstabellen har fått sitt köldrekord för november fastställt till -30,0° år 1909. I äldre versioner av novembertabellen angavs rekordet till -29,5° år 1983.

Det är främst när det gäller de absolut högsta och lägsta temperaturerna som det här har varit en brist för vissa stationer. Rekord för månadsmedeltemperatur och månadsnederbörd har i allmänhet varit mer fullständigt genomgångna.

De stationer i månadstabellen som har ansetts behöva en översyn i det här avseendet är Falsterbo, Hanö, Ölands södra udde, Ölands norra udde, Hoburg, Vinga, Måseskär, Gotska Sandön, Landsort, Svenska Högarna, Örskär, Gustavsfors, Malung, Forse, Junsele, Holmön, Bjuröklubb och Gäddede.