Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

27 november, 2014

Solrekord åt minst ett håll och sommarrekord

Medan Stockholm så här långt i november täckts av ett närmast kompakt molntäcke har Kiruna ”badat” i solsken. Fram till den 26 november hade Stockholm skrapat ihop 3 soltimmar medan Kiruna haft hela 42 soltimmar. I Kiruna inleddes mätningar av solskenstiden 1958 och där kommer årets novembermånad att bli den soligaste som observerats där. Fram till den 24 har man fått 42 soltimmar vilket kan jämföras med det tidigare rekordvärdet på 40 timmar från 2008. I Stockholm där solskensmätningar pågått sedan 1908 finns en klar sannolikhet att detta blir den solfattigaste novembermånaden som observerats där. Det gällande novemberrekordet är från år 2000 då huvudstaden bara fick 8 soltimmar. Huruvida det blir en ny lägstanotering i Stockholm återstår att se då det ännu återstår ett par dagar av november.

Sommaren lämnade Sverige den 14 november

Den 14 november lämnade den meteorologiska sommaren landet. Falsterbo A (Skåne), Skillinge (Skåne), Karlskrona-Söderstjerna (Blekinge) och Utklippan (Blekinge) blev de sista platserna att få meteorologisk höst. Därmed blev det ”bara” en tangering av det med största sannolikhet allra senaste datum som någon svensk station haft meteorologisk sommar. Det enda andra tillfället med ett så sent sommardatum som den 14 november är från 2005 och inträffade ute vid Måseskär i Bohuslän.

Lokalt rekordlång sommar i sydligaste Götaland

Som tidigare rapporterats blev det en rekordsen höst och en rekordlång sommar i Lund sedan mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes där 1881. Jag har nu även undersökt hur förhållandena sett ut för Karlshamn i Blekinge och Malmö. Även i Malmö blev hösten rekordsen. Mätserien i Malmö är dock ”bara” från 1917 och framåt. Maximi- och minimitermometer har funnits där sedan startåret. För Malmös del blev sommarens sista dygn den 4 november. Det tidigare rekordet härrörde från år 1967 då det sista sommardygnet var den 3 november. I och med att sommaren i år kom redan den 19 april till Malmö blev sommaren rekordlång där med en varaktighet på totalt 200 dygn.

I Karlshamn var sista dagen med meteorologisk sommar den 4 november. Där var visserligen sommaren år 2000 mer ihärdig och varade då fram till den 7 november vilket är gällande rekorddatum för Karlshamns del. För sommaren som helhet så blev årets sommar i Karlshamn den längsta som vi känner sedan mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes där 1881. Sommaren 2014 i Karlshamn varade från den 19 april till den 4 november eller sammanlagt 200 dygn. Det tidigare rekordet var från år 2000 med 195 dygn följt av 1961 med 194 dygn. Värt att notera är att det sedan 1881 endast förekommit fyra fall då sommaren hängt med in i november i Karlshamn. Detta inträffade första gången 1961 och därefter 2000, 2001 och så nu 2014.

Slutligen så skrev jag i inlägget ”Nu sjunger sommaren på sista versen” att hösten i Falsterbo blev rekordsen. Nu har jag även granskat sommarens längd. Den meteorologiska sommaren i Falsterbo anlände den 25 april och varade därefter fram till den 13 november vid den manuella stationen. Sommaren som helhet blev 203 dygn lång i Falsterbo vilket med god marginal överträffar det tidigare rekordet på 191 dygn från år 2000.

Det är värt att notera att för åren 1931-2014 då mätningar med maximi- och minimitermometer finns från Falsterbo har det hänt 11 gånger att den meteorologiska sommaren anlänt redan i april. Detta inträffade 1934-1935 samt vid nio tillfällen från 1990 och framåt. Fem av de sju senaste åren har sommaren anlänt till Falsterbo redan i april. Väljer man även att inkludera åren 1880-1930 i statistiken då maximi- och minimitemperaturer helt saknas inträffade detta troligen även under åren 1901, 1913, 1921 och 1928.