Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 november, 2014

En vacker novembermorgon i Leksand

Under november har solen minst sagt lyst med sin frånvaro över södra Sverige, men efter en frontpassage under gårdagen sprack molntäcket upp på många håll i landets södra halva. Natten blev sen vindsvag och klar i samband med en mindre högtrycksrygg. Det ledde till sjunkande temperaturer och i lägre terräng, till exempel i dalgångar, bildades strålningsdimma på många håll. Den fantastiska bilden nedan är tagen av Christer Backlund i Leksand i dag på morgonen. 

Man ser hur dimmolnen förmodligen håller på att spricka upp och dimman lättar från marken. Över träddungen på andra sidan vattnet, där solen går upp, syns fina skuggstrålar, dvs skuggor som träden kastar i molnen.

En vacker novembermorgon i Leksand. Fotograf: Christer Backlund

En vacker novembermorgon i Leksand. Fotograf: Christer Backlund

Även om årets november har varit ovanligt mulen i södra Sverige är gråa dagar med dimma och låga moln långt ifrån ovanligt förekommande under en ”normal” novembermånad. Den begränsade solinstrålningen i kombination med de varma och fuktiga luftmassorna, som lever kvar från sommarhalvåret, gör att man vid denna tid på året ofta får en avkylning av luften underifrån. Avkylningen leder till en ökad relativ luftfuktighet och dessutom en stabilt skiktad luftmassa, med begränsad omblandning. Det gör att mycket fukt kan ansamlas i den nedre delen av atmosfären och ofta blir resultatet en envis dimma eller låga moln. För inlandsstationer är dimfrekvensen generellt sett högst under höstmånaderna, däremot är det lite annorlunda för orter som ligger vid kusten. Eftersom vatten har en helt annan värmekapacitet än landmassorna blir trögheten större och havsvattnet kyls endast av långsamt. Vid kusten är därför dimma vanligast förekommande under våren, då vattnet är förhållandevis kallt jämfört med ovanliggande luftmassa.