Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 november, 2014

2014 kan bli rekordvarmt globalt sett

Oktober blev ännu en i raden av globalt sett rekordvarma månader enligt amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Därmed har månaderna maj, juni, augusti, september och oktober 2014 alla varit rekordvarma. NASA å sin sida rankar månaderna maj, augusti och september som rekordvarma medan oktober preliminärt tangerade sitt högsta oktobervärde från 2005. När nu två månader återstår av året finns det enligt NOAA en hög sannolikhet att 2014 blir det varmaste året som observerats (se figur nedan). Hur stor en eventuell marginal till rekordåret 2010 i så fall blir beror på hur pass varma de avslutande månaderna blir. Det är värt att notera att varken 2014 eller 2013 inleddes med någon El Niño vilket var fallet under 2010, 2005, 1998 och 2003. NOAA skriver i sin senaste rapportering att 12-månadersperioden november 2013 till oktober 2014 är den varmaste som observerats.

Bilden visar olika temperaturscenarion för den globala årsmedeltemperaturen beroende på hur varm november och december blir. Klicka på bilden för förstoring. Källa: NOAA.

Österrike, Danmark och Norge kan få rekordvarmt 2014

I bland annat Österrike samt våra grannländer Danmark och Norge kan 2014 mycket väl komma att bli det varmaste året som observerats. Här hemma i Sverige är det ännu för tidigt att avgöra om 2014 blir rekordvarmt. En kall decembermånad kan hindra ett eventuellt rekord. Exempelvis så följdes den milda novembermånaden 2009 av en kall december i praktiskt taget hela landet.