Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

24 november, 2014

Tiondels eller hundradels grader i Sverigemedeltemperaturen?

Den homogeniserade Sverigemedeltemperatur som presenteras i klimatindikatorn temperatur anges med en noggrannhet på en tiondels grad. Det är den noggrannhet med vilken lufttemperaturen observeras och med vilken månadsmedel- och årsmedeltemperaturen för enskilda stationer presenteras.

Den globala medeltemperaturen brukar däremot anges med en noggrannhet på en hundradels grad. Borde vi även ange Sverigemedeltemperaturen med hundradels grader?

Klimatindikatorn temperatur är avsedd att följa eventuella långsiktiga förändringar i temperaturen. Dessa kan komma att uppgå till flera grader under det här århundradet och då spelar ju hundradelarna ingen större roll i det långa loppet. Men vi får inte glömma bort att det finns ett medialt ”tävlingsmoment” inblandat. Med stor sannolikhet kommer 2014 att bli ett mycket varmt år, och det kan nog dyka upp önskemål att vi försöker bestämma den exakta rangordningen med hjälp av hundradels grader. Tangeringar är inte så populära, lika litet som oavgjorda matcher i sportens värld där man gärna tar till förlängningar och straffavgöranden.

Den som laddat ner serien med homogeniserade Sverigemedeltemperaturer från SMHIs hemsida och studerat dem noga, har kanske redan anat att hundradelarna nog finns någonstans i bakgrunden trots att de inte syns. Förutom Sverigemedeltemperaturen anges en avvikelse från medelvärdet 1961-1990 samt ett utjämnat långtidsmedelvärde av denna. Detta utjämnade långtidsmedelvärde anges på en hundradels grad när, och med ett litet trick kan man även få den icke-utjämnade avvikelsen med hundradelar. Om man nämligen dubbelklickar på avvikelsen så får man upp den i hundradels grader.

 

På så sätt kan man lista sig till att det skiljer 0,15° i årsmedeltemperatur mellan de två varmaste åren 1934 och 1938. Det fungerar inte att dubbelklicka på själva årsmedeltemperaturen för att få fram hundradelarna, men jag kan avslöja att 1934 har 6,73°, 1938 har 6,58° och det tredje varmaste året 1990 har 6,55° i årsmedeltemperatur.