Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

6 november, 2014

Rekordsen höst & rekordlång sommar i Lund

Den meteorologiska sommaren håller ännu stånd på sina håll i södra Götaland. Efter en liten undersökning står det klart att Lund kommer att få en rekordsen höst i år. Sedan mätningar med maximi- och minimitermometrar inleddes där 1881 har man aldrig haft en så sen höst där. Det tidigare rekordet för sommarens sista datum i Lund var den 3 november vilket inträffade 2001. Detta är för övrigt det enda tidigare kända tillfället som den meteorologiska sommaren i Lund hängt kvar in i november.

Den meteorologiska sommaren anlände i år till Lund redan på påskaftonen den 19 april vilket var mycket tidigt då sommarens normala ankomstdatum till Lund annars är den 10 maj (avser nuvarande normalperiod 1961-1990). Då det nu är troligt att den 4 november blev årets sista sommardag där kan vi nu konstatera att Lund haft sommar i sammanlagt (minst) 200 dygn. Detta överträffar därmed Lunds näst längsta sommarperiod från år 2000 som varade i 197 dygn. Det året kom sommaren den 18 april och varade fram till den 31 oktober.

Hur länge orkar sommaren hålla sig kvar?

Även om det nu med stor sannolikhet till sist ser ut att bli meteorologisk höst i Lund väntas den meteorologiska sommaren dröja sig kvar längs Sydsveriges kusttrakter. För att meteorologisk höst skall anses råda måste dygnsmedeltemperaturen vara lägre än 10,0° under fem dygn i följd. Det allra senaste datumet jag hittills funnit att den meteorologiska sommaren varat vid någon SMHI-station är den 14 november vilket inträffade 2005 ute vid Måseskär. Hur länge den meteorologiska sommaren håller sig kvar i Sverige följs enklast på årstidskartan.