Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

29 oktober, 2014

2014 kan bli rekordvarmt år både globalt och lokalt i södra Sverige

Enligt NASA, NOAA (National Oceanographic Atmospheric Agency) och japanska JMA (Japanese Meteorological Agency) blev september 2014 globalt sett rekordvarm. Därmed finns en reell möjlighet att 2014 på global nivå blir det varmaste året som observerats sedan slutet av 1800-talet. Allt hänger på hur varma årets avslutande månader blir. Figuren nedan visar att sannolikheten är stor att 2014 antingen blir det varmaste eller näst varmaste året som observerats.

NOAAs prognos för hur varmt 2014 blir globalt beroende på hur varma de avslutande månaderna oktober-december blir. Källa: NOAA.

2014 – rekordvarmt år på sina håll i södra Sverige?

Som blogginläggets rubrik antyder så finns en realistisk chans att det även här hemma i södra Sverige för några stationer med långa mätserier kan bli fråga om att 2014 blir det varmaste året som observerats. Utfallet av detta beror självklart på hur pass varmt det blir i november och december. Oktober har hittills (1-27/10) i allmänhet varit 1,5°-3° varmare än normalt i Götaland och södra Svealand. Förutsatt att dessa avvikelser står sig månaden ut kan vi göra en uppskattning av hur stora överskott som krävs i november-december för att 2014 skall bli rekordvarmt.

Jag har här valt ut sju stationer som alla har en lång mätserie i min lilla undersökning. De sju är Falsterbo, Lund, Borås, Halmstad, Göteborg, Uppsala och Stockholm. Utifrån hur oktober varit hittills har jag räknat fram den samlade temperatursumman för den 1 januari till och med den 31 oktober. Därefter har jag kollat normalvärdena för november och december för att se hur stort temperaturöverskott som krävs under årets avslutande månader för att det skall bli nytt rekord för året som helhet. Resultatet kan ni se i tabellen nedan.

Den första kolumnen i tabellen säger hur stor den samlade temperatursumman för perioden 1/1-31/10 varit. Här har jag beräknat månadsmedelvärdet för oktober för att få en uppfattning om hur stor summan är så värdet ska inte ses som hugget i sten. I den andra kolumnen står stationernas samlade normalvärde för november och december utifrån referensperioden 1961-1990. Inom parentesen har de enskilda månadernas normalvärden redovisats. I kolumn 4 visas hur stor temperatursumman varit under det varmaste året samt årsmedeltemperaturen inom parentes. I den sista kolumnen anges ett ungefärligt värde för hur stor avvikelsen behöver vara för att stationen skall få ett nytt rekord i årsmedeltemperatur. Klicka på bilden för förstoring.

Som tabellen tydligt visar finns det en betydande sannolikhet att 2014 som helhet blir det varmaste året som observerats för Falsterbo, Lund, Göteborg och Borås. För Halmstad, Stockholm och Uppsala är sannolikheten däremot betydligt lägre.

Årsmedeltemperatur på minst 10,0° i Falsterbo?

Ifall både november och december blir normala kommer årsmedeltemperaturen för Falsterbos del att bli minst 10,0°. Att en svensk station haft en årsmedeltemperatur på minst 10,0° har bara inträffat en enda gång på drygt 150 år, nämligen 1990 vid Helsingborg (+10,0°) och Malmö (+10,1°). Den senaste prognosen indikerar en mild inledning av november i södra Sverige.

Det varmaste året för Sverige som helhet inträffade 1934 (läs mer om detta i kunskapsbanken under ”klimatindikator”). Huruvida 2014 blir det varmaste året för hela Sverige återstår att se. I nuläget är det alltför tidigt för att se hur utfallet blir. Det är först i slutet av november som vi har en möjlighet att ge en prognos för hur varmt 2014 som helhet blir för Sverige.