Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

17 oktober, 2014

Lokalt mer än 100 mm i Västsverige på två dygn

Under de senaste två dagarna har det varit kraftig nederbörd i Västsverige vilket orsakat översvämningar på en del håll. Lokalt hade det fram till fredagens morgon fallit mer än 100 mm sedan i onsdags morse. Framför allt var det Bohuslän och Dalsland som drabbades hårdast av den ymniga nederbörden. De största mängderna föll över de mer höglänta områdena i Dalsland. Även i Västergötland förekom lokalt stora mängder. Exempelvis så fick Vänersborg enligt observatören där totalt 73 mm varav 53 mm under onsdagen. I Vänersborg får man gå tillbaka ända till 1911 för att finna en större dygnsmängd i oktober då det föll 62 mm på ett dygn.

Sammanlagd nederbördsmängd i mm. Värdena avser den mängd som fallit från klockan 08 den 15 oktober till och med klockan 08 den 17 oktober.

Allra mest nederbörd fick man preliminärt i Bäckefors i Dalsland där det totalt föll 112,6 mm från klockan 08 den 15 till och med klockan 08 idag, fredagen den 17 oktober. Följande tabell visar de stationer där det fallit mest nederbörd under denna period. Observera att för stationer markerade med en asterisk har uppgifterna erhållits efter kontakt med observatören.

Tabellen visar de stationer som preliminärt sett fått mest nederbörd i mm från klockan 08 den 15 oktober till och med klockan 08 den 17 oktober. Stationer markerade med en asterisk indikerar att värdena erhållits efter kontakt med observatören. Klicka på bilden för förstoring.

I höglänt terräng i Dalsland föll nederbörden även delvis som snö. Enligt observatören i Bäckefors uppmättes på morgonen den 16 ett snödjup om 3 cm. Sedan nederbördsmätningar inleddes 1969 i Bäckefors har det vid tre tillfällen hänt att mätbart snödjup observerats den 16 oktober eller tidigare. Dels den  4 oktober 1994, den 16 oktober 1993 och den 12 oktober 1974. Ett riktigt tidigt snöfall i Götaland inträffade i slutet av september 1995 i de mest höglänta delarna av Sydsvenska höglandet. Vid det tillfället rapporterade fyra stationer mätbart snödjup, som mest 12 cm i Spinkabo i Småland. I Kunskapsbanken finns en artikel om tidiga snöfall.