Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

8 oktober, 2014

Dubbla orkanhot i Asien!

Globalt sett finns just nu finns två tropiska cykloner aktiva där den ena, den extremt kraftfulla kategori 5 – orkanen Vongfong, befinner sig i västra Stilla havet medan den andra, den betydligt svagare Hudhud, samlar kraft över Bengaliska viken. Både Vongfong och Hudhud väntas senare i veckan nå bebodda trakter med orkanvindar och kraftigt regn. Kuriöst nog kan Hudhud nå nordöstra Indien exakt på dagen ett år efter att orkanen Phailin drog in där! I östra Stilla havet fixade Simon ett tangerat rekord. Detta är vad dagens inlägg handlar om!

Extremt farlig Vongfong väntas nå Japan i försvagat skick

Efter att den tropiska orkanen Phanfone drog in över Japan i helgen med orkanvindar, stora regnmängder och översvämningar samt jordskred tornar ett nytt potentiellt hot upp sig söder om landet. Den tropiska orkanen Vongfong som under tisdagen närmast exploderade i styrka kan framåt måndag drabba Japan. Det tog Vongfong drygt 24 timmar att uppgraderas från en kategori 2 – orkan till en kategori 5 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan av USA-baserade Joint Typhoon Warning Center. Enligt JTWC var den uppskattade medelvinden under 1 minut under onsdagens morgon som mest 80 m/s vilket gör Vongfong till årets hittills kraftfullaste tropiska orkan. På onsdagens förmiddag klassades orkanen fortfarande som en kategori 5  av JTWC även om den då hade försvagats något. Ifall orkanen drar in över fastlandet på Japan kommer den att ha försvagats betydligt då framför allt då den vertikala vindskjuvningen ökar i takt med att Vongfong når upp till västvindbältet. Den japanska ögruppen Ryukyu Islands väntas dock träffas av orkanen redan framåt söndagen vilket JTWCs prognoserade bana för Vongfong tyder på. Vongfongs framfart följer ni enklast på Joint Typhoon Warning Centers hemsida.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Vongfong utfärdad den 8 oktober. Observera att vindangivelsen här ges i knop där 1 knop ungefär motsvarar 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Satellitbild över orkanen Vongfong klockan 14.32 svensk tid den 7 oktober. Källa: Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS).

”Hudhud” mot nordöstra Indien exakt ett år efter Phailin?!

Ni kanske minns den extremt kraftfulla orkanen Phailin som ifjol drog fram över norra Indiska Oceanen och gav upphov till en massevakuering i nordöstra Indien? Orkanen tappade lyckligtvis kraft precis innan den nådde land i nordöstra Indien vilket medförde att skadeverkningarna liksom dödstalen inte blev så stora som man inledningsvis befarade.

Nästan exakt ett år efter Phailin har enligt JTWC en ny tropisk cyklon bildats kring ögruppen Andamanerna. Inom kort väntas den tropiska stormen namnges ”Hudhud”. Den vertikala vindskjuvningen är måttlig och havsvattnet omkring 30° vilket bör gynna intensifiering. JTWC indikerar att Hudhud kommer att vara en kategori 1  – orkan när den väl når nordöstra Indien framåt söndagen, på dagen exakt ett år sedan Phailin drog in där. Även Hudhud följs enklast på JTWC.

Prognoserad bana för den tropiska cyklonen "Three" (väntas inom kort namnges "Hudhud") utfärdad den 8 oktober kl 05 svensk tid.Källa: JTWC.

Simon fixade tangerat rekord i östra Stilla havet

I östra Stilla havet genomgick den tropiska stormen Simon från sena fredagen och under hela lördagen en snabb intensifiering och nådde under söndagens morgon kortvarigt kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Sedan dess har Simon stadigt försvagats och klassas nu som en minimal tropisk storm av National Hurricane Center (NHC). Resterna av Simon ser ut att röra sig in över den mexikanska halvön Baja California och ge en hel del regn som kan resultera i översvämningar och jordskred.

I och med att Simon hann nå status som en ”major hurricane” (kategori 3, 4 och 5) tangerades rekordet över antalet major hurricanes, åtta stycken, som utvecklats under en och samma säsong i östra Stilla havet. Detta inträffade enligt NHC under åren 1983, 1992 och 1993. Med drygt 1½ månad kvar av säsongen finns en möjlighet att rekordvärdet kan överträffas. Tittar man hur statistiken för major hurricanes i östra Stilla havet sett ut efter den 10 oktober under åren 1970-2013 finner man att det i ungefär 30% av åren bildats en intensiv orkan efter detta datum, dock senast fram till den 31 oktober. Intensiva novemberorkaner är mycket sällsynt och bara ett fall har observerats de senaste 45 åren.

Totalt har nu 13 tropiska stormar i östra Stilla havet nått orkanstyrka vilket är ovanligt många. Rekordet innehas av säsongen 1990 då sammanlagt 16 orkaner utvecklades. Tillförlitlig statistik över tropiska cykloner på östra Stilla havet finns att tillgå från 1970 och framåt. Data finns dock även för åren 1949-1969 men statistiken för dessa år får anses vara osäkra. Det är väl känt att frekvensen av tropiska cykloner under denna period var notoriskt underskattade.