Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

3 oktober, 2014

Ovanligt aktiv orkansäsong i östra Stilla havet

Årets orkansäsong på östra Stilla havet har så här långt varit ovanligt aktiv. Av de 17 tropiska stormar som hittills bildats har hela sju stycken utvecklats till så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan). I östra Stilla havet är det sedan 1970 och framåt bara säsongerna 1985 (8), 1992 (8) och 1993 (8) som det förekommit fler major hurricanes. Observera att de tropiska orkaner som utvecklats till major hurricanes i centrala Stilla havet har exkluderats här. Med knappt två månader kvar av orkansäsongen i östra Stilla havet finns därmed en hyfsad möjlighet att tangera 1985 och 1992 ifråga om antal ”major hurricanes”. Däremot lär det bli mycket svårt att slå 1992 ifråga om antalet tropiska stormar. Den gången bildades hela 24 stycken varav 14 nådde orkanstyrka vilket innebar att hela den förbestämda namnlistan användes. Hade ytterligare en enda storm bildats då hade man fått använda sig av det grekiska alfabetet i namngivningsprocessen. För att så skall ske i år krävs en fenomenalt aktiv slutspurt på orkansäsongen med rekordmånga tropiska stormar i oktober och november.

Simon says…

Under torsdagen den 2 oktober, bildades säsongens 18 tropiska storm, namngiven Simon, på östra Stilla havet utanför Mexikos västkust. Den senaste prognosen från amerikanska National Hurricane Center (NHC) pekar på att Simon under de närmaste tre dagarna kommer att röra sig på en västnordvästlig bana under långsam intensifiering. Därefter är prognosen osäker. Det finns dock en möjlighet att Simon i början av nästa vecka rör sig på en bana mot den mexikanska halvön Baja California. NHCs intensitetsprognos för Simon indikerar som mest en kategori 1 – orkan. Det är dock inte osannolikt att Simon kan komma att bli kraftigare ifall stormen lyckades dra nytta av de gynnsamma atmosfäriska och oceanografiska förhållanden för intensifiering som väntas råda under de kommande dygnen vilket i så fall kan göra Simon än starkare.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Simon utfärdad den 3 oktober. Källa: National Hurricane Center.

Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda och Zeke återstår av namnlistan

Med bildningen av Simon finns det nu endast sex namn kvar på den förbestämda namnlistan som precis som på Atlanten återanvänds vart sjätte år. Undantaget är de tropiska cykloner som är alltför destruktiva vilka stryks och ersätts med ett annat namn på listan. Den officiella orkansäsongen i östra Stilla havet sträcker sig fram till den 30 november. Som jag nämnde ovan krävs det en extremt aktiv avslutning på orkansäsongen för att samtliga kvarvarande namn på namnlistan ska komma att användas. Den mest aktiva oktobermånaden vi känner till för östra Stilla havets del är oktober 1992 då fem namngivna tropiska stormar bildades. Den mest aktiva novembermånaden härrör från 2006 då två tropiska stormar utvecklades. I sällsynta fall kan tropiska stormar uppträda även i december månad. Sedan 1971 har detta dock bara hänt en enda gång, nämligen 1984. Därmed kan vi således sluta oss till att med sex namn kvar på listan krävs en rekordaktiv avslutning för att köra slut på den förbestämda namnlistan. Ifall detta skulle ske och ytterligare en tropisk storm bildas därefter kommer grekiska bokstäver användas (Alpha, Beta, Gamma etc) för namngivningsproceduren.

De mest aktiva orkansäsongerna på östra Stilla havet är 1992 (24 tropiska stormar), 1985 (22 stycken), 1983 (21 stycken), 1990 (20 stycken) och 1982 (19 stycken). 2014 lär sannolikt hamna erövra någon av topplaceringarna när bokslut görs över säsongen. Personligen tror jag vi kommer att få se åtminstone ytterligare 2-3 tropiska stormar bildas i östra Stilla havet innan den 30 november. Tillförlitlig statistik över tropiska cykloner i östra Stilla havet sträcker sig från 1970 och framåt. Data finns dock från 1949 men statistiken för åren 1949-1969 får anses vara osäkra. Det är väl känt att frekvensen av tropiska cykloner under denna period var notoriskt underskattade.

Edouard kraftigaste Atlantorkanen på nästan två år

Årets orkansäsong på Atlanten har varit lugn med endast fem tropiska cykloner som namngivits med drygt två månader kvar av säsongen som officiellt avslutas den 30 november. I september bildades de tropiska stormarna Dolly och Edouard. Den 16 nådde Edouard kortvarigt kategori 3 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Därmed bröts en ovanligt lång period utan någon major hurricane på Atlanten. Under 2013 var aktiviteten på Atlanten normal ifråga om antalet tropiska cykloner (14 stycken) men extremt lugn när det gällde intensiteten på dessa. Ingen av de två orkaner, Humberto och Ingrid, som bildades ifjol nådde högre än kategori 1 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan.  För att finna en lika intensiv orkan på Atlanten som Edouard sedan dess får vi gå tillbaka ända till den 25 oktober 2012 då Sandy kortvarigt nådde kategori 3 precis innan den nådde Kuba. Sedan 1944 då tillförlitliga observationer och geografisk täckning av tropiska orkaner på Atlanten anses råda har det hänt tre gånger att en längre period utan en ”major hurricane” på Atlanten förekommit. Dessa tillfällen förekom mellan den 2 september 1993 och den 11 augusti 1995, mellan den 21 september 1967 och fram till den 14 augusti 1969 samt mellan den 11 september 1971 fram till den 21 september 1973.