Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

16 september, 2014

Globalt rekordvarm augustimånad

Preliminära data från NASA pekar på att augusti 2014 globalt sett blev rekordvarm. Enligt dessa data blev augusti 0,70° varmare jämfört med normalperioden 1951-1980. Tidigare var det augusti 2011 som var varmast då den globala augustimedeltemperaturen låg 0,69° över normalvärdet. Därefter följer augusti 1998 och 2006 som bjöd på 0,68° samt 0,66° temperaturöverskott.

Kommer hela 2014 att bli ett rekordvarmt år globalt sett?

Det år som räknas som det varmaste enligt NASAs data är 2010 då den globala årsmedeltemperaturen var 0,67° över det normala. På andra plats kommer 2005 (+0,66°) medan 2007 intar tredjeplatsen (+0,63°). Så här långt har perioden januari-augusti 2014 bjudit på ett temperaturöverskott på 0,65°. Med stor sannolikhet lär 2014 placera sig i det absoluta toppskiktet av varma år. Med fyra månader kvar av året finns således en realistisk möjlighet att 2014 blir det varmaste året som observerats globalt sett sedan mätningarnas början 1880.

Möjlig El Niño kan ge ännu varmare 2015

WMO gick tidigare denna månad ut med att det fortfarande finns en betydande sannolikhet för att El Niño kommer att utvecklas senare i år. Året efter att en El Niño utvecklats brukar ofta verka värmande på den globala medeltemperaturen. Därmed finns en ökad möjlighet att även 2015 skulle kunna bli ett globalt sett rekordvarmt år.