Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

15 september, 2014

Temperaturextremer för september

Efter en bedrövligt regnig andra halva av augusti i främst västra Götaland och Svealand har höstmånaden september till mångas glädje bjudit på överlag varmt och soligt sensommarväder. Den 3 september rapporterade Gladhammar i östra Småland 25,1° som högst. Mycket tyder på att detta värde gott och väl kan komma att bli månadens högsta. Värdet är dock långt från de landsdelvisa rekordtemperaturerna i september. För september har det dock visat sig vara ganska svårt att göra uttömmande statistik över de absoluta värmerekorden.

Svenska värmerekordet för augusti och september båda från 1975

Värmerekordet på 29,1° uppmättes i Stehag (Skåne) den 1 september 1975, ett år som annars är mest beryktat för den extrema värmeböljan i början av augusti där Holma i Östergötland uppmätte 36,8°. Hade de temperaturstationer som fanns i drift den 1-2 september 1886 haft godtagbara strålningsskydd hade värmerekordet för september förmodligen varit från detta år. Flera stationer i Götaland rapporterade då temperaturer på omkring 30°, men då strålningsskydden hos dessa stationer var av låg kvalitet har inget av dessa värden kunnat godkännas som svenskt rekord.

I Svealand är det högsta inofficiella rekordvärdet på 29,0° uppmätt den 15 september 1804 i Stockholm. Dock finns ett stort frågetecken för hur pass representativt värdet är då det är av så pass gammalt datum. Värdet är dock accepterat som septemberrekord för Stockholmsserien. Ett par extremt höga temperaturer under september 1958 och 1968 torde vara mer trovärdiga. Den 3 september 1958 uppmätte Trängslet i Dalarna 28,9°. Lika varmt var det i Kårsta i Uppland den 7 september 1968.

Norrlands högsta septembertemperatur är officiellt sett 28,0° uppmätt dels den 2 september 1983 i Gävle samt i Hede i Härjedalen den 3 september 1958. Inofficiellt finns dock ett högre värde, nämligen 28,1° uppmätt i Kramfors-Gistgårdsön den 3 september 1999. Stationen ingick vid den här tiden inte i SMHIs ordinarie klimatnät men gjorde på begäran av SMHI-Sundsvall extra avläsningar. Temperaturmätaren kontrollerades sedermera i efterhand och visade sig visa korrekta värden.

Också köldrekorden utspridda över olika årtal

Våren, sommaren och hösten 1902 var extremt kall. Den 19-24 september noterades ihållande nattfrost i Småland. Den 21 och 22 september uppmättes Götalands absolut lägsta septembertemperatur till -10,0° i Västergötland, dels den 21 i Önnarp och dels den 22 i Axelfors. Axelfors värde torde vara det mest representativa av dessa två. I mer modern tid var det nästan lika kallt i Götaland den 27 september 1986 då Hagshult i Småland rapporterade -9,0°.

I Svealand innehar Storsätern i Dalarna köldrekordet. Den 29 september 1928 rapporterade man -13,0° där. Norrlands, och för den delen Sverigerekordet är några år yngre. I upptakten till det som för södra Sveriges del skulle bli den första av tre extremt kalla krigsvintrar rapporterade Brännberg i Norrbotten -15,2° den 26 september 1939. Det ursprungliga värdet från Brännberg var -16,0° men korrigerades senare eftersom minimitermometern uppenbart visat lite för låga värden. Även i Svealand och Götaland rapporterades mycket låga nattemperaturer denna morgon.

Detta var den allra sista delen i den drygt ett år långa serien om temperaturextremer runt om i landet. I ett senare inlägg kommer dock en tabellerad sammanfattning av de landsdelsvisa temperaturrekorden att publiceras. Serien av blogginlägg hade inte varit möjlig utan främst Sverker Hellströms uttömmande sammanställning av landsvisa temperaturextremer.