Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

11 september, 2014

Orkanvarning för Mexiko och Filippinerna?

På norra halvklotet är de tropiska cyklonerna som mest aktiva under augusti-oktober. I dagsläget finns två tropiska cykloner som båda ser ut att kunna utgöra ett hot mot bebodda trakter. I östra Stilla havet rör sig säsongens femtonde tropiska storm, namngiven Odile, långsamt på en nordvästlig bana nära nog parallellt med Mexikos västkust. Framåt söndag-måndag väntas Odile, som enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) då förmodas nått orkanstyrka av kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan, befinna sig nära Baja California i nordvästra Mexiko. Den prognoserade banan för Odile är inte helt säker och kan komma att skifta västerut vilket i så fall skulle minska konsekvenserna för Mexiko. Även om Odile inte når land kan det komma att falla stora regnmängder vilket i så fall kan ge upphov till översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Odile utfärdad torsdag den 11 september. Källa: National Hurricane Center

”Kalmaegi” hot mot Ostasien

I västra Stilla havet har det den senaste månaden varit ovanligt låg orkanaktivitet. Under torsdagen bildades emellertid det tropiska lågtrycket ”fifteen” öster om Filippinerna. USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) kommer sannolikt att uppgradera ”Fifteen” till den tropiska stormen ”Kalmaegi” sent på torsdagen eller natten mot fredagen. Därefter väntas en stadig intensifiering ske. Kalmaegi väntas framåt söndagen nå orkanstyrka. I början av nästa vecka kan även miljonstaden Hong Kong komma att hotas av Kalmaegis framfart. Den exakta banan är i nuläget något osäker och Kalmaegi kan komma att röra sig på en mer nordvästlig bana mot Taiwan. Även intensitetsprognosen bör ses med försiktighet då de atmosfäriska förhållandena är gynnsamma, vilket i kombination med det utomordentligt varma havsvattnet ökar sannolikheten för en snabb intensifiering. Kalmaegi kan därför komma att bli mer intensiv än vad nuvarande prognosen visar.

Prognoserad bana för det tropiska lågtrycket "fifteen" utfärdad den 11 september. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Ytterligare två potentiella tropiska cykloner på Atlanten och östra Stilla havet

Förutom Odile och Kalmaegi finns även två tropiska störningar på norra halvklotet som kan komma att utvecklas till tropiska cykloner inom de närmaste dygnen. Den ena störningen befinner sig i östra Stilla havet och bedöms enligt amerikanska National Hurricane Center ha 90% chans att utvecklas inom de närmaste 48 timmarna. Efter Odile är nästa namn på den förbestämda namnlistan över tropiska cykloner i östra Stilla havet ”Polo”. Namngivning sker dock först när vinden nått tropisk stormstyrka på minst 17 m/s.

Den andra störningen hittar vi långt ute över öppet hav på Atlanten väster om Kap Verde-öarna. NHC bedömer i nuläget denna ha en 70% möjlighet att utvecklas till ett tropiskt lågtryck. På Atlanten är nästa namn på den förbestämda namnlistan ”Edouard”. I nuläget tyder ingenting på att någon av dessa störningar kommer att utgöra något hot mot bebodda områden.

Låg orkanaktivitet på Atlanten hittills i år

Medan östra Stilla havet så här långt haft en aktiv orkansäsong har aktiviteten på Atlanten hittills varit mycket låg med bara fyra namngivna tropiska stormar som även varit kortlivade. Av dessa har tre nått orkanstyrka. De atmosfäriska förhållandena har i år varit mycket ogynnsamma för utveckling av tropiska cykloner. Bland annat har den vertikala vindskjuvningen varit hög liksom den atmosfäriska stabiliteten. I nuläget råder neutrala förhållanden, men de år då El Niño utvecklas är en låg orkanaktivitet på Atlanten vanligt förekommande. Över östra Stilla havet brukar det dessa år vara en aktiv säsong. I slutet av augusti nådde orkanen Marie Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Tropiska orkaner på östra Stilla havet som når kategori 5 utvecklas så gott som uteslutande under år med El Niño.