Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

11 september, 2014

Jokrar i väderleken

September har hittills bjudit på flera soliga och sensommarvarma dagar på många håll runt om i Sverige, under torsdagseftermiddagen har temperaturen till exempel stigit till 22 grader ända upp över Västerbotten. Prognosen för den kommande veckan innehåller också ett mäktigt högtryck som gör att stora delar av landet förmodligen kan få ytterligare ett antal sensommardagar med behagliga temperaturer och en hel del sol. Inför den kommande helgen finns dock ett par jokrar med i väderleken som har gjort prognoserna svårbedömda under de senaste dagarna. Läs hela inlägget:
Det knepiga prognosläget hänger ihop med en gammal varmfront och ett så kallat höjdtråg som möts från var sitt håll. Var för sig ser de två komponenterna inte ut att ge speciellt mycket väsen av sig, men då de möts finns förutsättningar för lite mer dramatik. Med ett höjdtråg menas ett område med relativt lågt lufttryck högre upp i atmosfären, likt ett lågtryck men utan sluten cirkulation. Runt ett tråg kommer luftströmmen att ha en motsols krökning och nedströms en sådan krökning på en höjdström är det gynnsamt för lågtrycksutvecklingar. Låt oss ta en närmare titt på läget.

Under fredagen avancerar en kallfront ner över sydligaste Norrland och norra Svealand. Över Baltikum och Östersjön närmar sig samtidigt en varmfront från sydost. Ingen av de båda fronterna väntas vara speciellt aktiva under fredagsdygnet utan medför främst ökande molnighet och en del splittrat regn. I samband med kallfronten från nordväst finns dock ett höjdtråg och när detta efterhand når ner till den sydligare frontzonen kan det trigga igång en ökad aktivitet och få till följd att ett litet lågtryck utvecklas, med mer regn som följd. Exakt hur, när och var höjdtråget kommer in över frontzonen kan dock ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen eftersom det finns en återkopplingsmekanism mellan frontstörningar (eller lågtrycksutvecklingar) och cirkulationen högre upp i atmosfären (läs mer om hur lågtryck bildas och återkopplingen mellan tryckförändringar i marknivå och luftströmmar högre upp i atmosfären i kunskapsbanken, ett lågtryck börjar utvecklas).

Svårbedömd helgprognos

Osäkerheter i tajmingen mellan höjdtråget från nordväst och läget på fronten från sydost har gjort helgprognosen svårbedömd för södra Sverige, med ett osäkerhetsspektrum som rört sig hela vägen från kraftigt regn till helt uppehåll. Nu tyder dock det mesta i prognoserna på att ett regnområde kommer att passera ganska snabbt västerut över delar av Götaland under lördag och söndag och att vädret därefter blir högtrycksdominerat i hela landet i början av nästa vecka. I tidigare prognoser har det antytts att det skulle kunna bli stora regnmängder i samband med att fronten angränsar till varm och fuktig luft, men i de senaste prognoserna verkar risken för detta ha tonats ner avsevärt.

Prognoskartor för helgen

I den utvalda helgprognosen som syns i figuren tar sig höjdtråget från nordväst in på ett gynnsamt vis över en störning på fronten över Östersjön vilket leder till en tydlig lågtrycksutveckling. Denna prognos gav stora regnmängder över Öland och Gotland samt delar av östra Götaland. Senare prognoser har dock visat på en sydlgiare och mildare utveckling. I bilden visas marktrycket med svarta konturlinjer, den geopotentiella höjden av 300 hPa med cyanfärgade konturlinjer och färgerna visar luftmassan på ca 1500 m (thetaAE 850 hPa). På fredagskartan kan man se hur en kallfront sträcker sig från södra Finland in mot norra Svealand med tillhörande höjdtråg. Längre i sydost syns en annan frontzon till betydligt varmare luft över kontinenten. Under söndagsdygnet svänger höjdtråget ner över den sydligare frontzonen och ett lågtryck vid marken utvecklas. Notera att marklågtrycket ligger nedströms höjdtråget på kartan för söndag kl 02, detta är ett gynnsamt läge för lågtrycket att fördjupas.

I nuläget antyder alltså prognosen att ett regnväder ska dra bort västerut från Götaland under södnagsdygnet. Därefter ger högtrycket troligtvis torrt och tidvis soligt väder i hela landet i inledningen av nästa vecka. I högtryckssituationer vid den här tiden på året är det dock alltid lite knepigt att bedöma hur mycket dimma och dimmoln som bildas nattetid och hur länge dimmolnen ligger kvar under dagen.