Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

1 september, 2014

100 mm i Malmö, väsentligt mindre i Lund

Söndagsdygnets skyfall över Malmö har lett till stora rubriker i massmedia samt att kritik riktats mot SMHI för att varningen kom ut sent. Låt oss titta på hur väderläget såg ut.

Boven i dramat var ett lågtryck på Nordsjön som i marknivå inte syntes speciellt bra men som syns betydligt bättre högre upp i atmosfären, vilket man ser i bilden nedan. (Klicka på bilden för att få den större.)

Geopotentialhöjden på 300hPa-nivån, drygt 9000 meter över havet, igår söndag 31 augusti klockan 8 på morgonen.

 

När meteorologen som skulle jobba under lördagskvällen och natten mot söndag börjar sitt pass är det dags att uppdatera databasen och läsa in en ny modell. Om vi fokuserar på nederbörden och bortser från alla andra parametrar som meteorologen måste ta i beaktande så som molnighet och temperatur över hela Sverige, så spretade modellerna mycket för det berörda området. (Klicka på bilden för att se den större.)

Den prognostiserade mängden nederbörd mellan söndag kl. 02:00 och fram till söndag kl. 14:00 i fyra olika vädermodeller som kördes lördag kl 14:00.

I bilden ovan kan man se att tre av fyra modeller visar att Skåne ska få någonstans mellan 2 och 15 mm nederbörd under tidsperioden. Den fjärde modellen indikerar dock betydligt större mängder. Meteorologen valde då att gå på den modell som faktiskt hade de stora mängderna men att tona ner dem lite med tanke på den stora osäkerheten men att trycka på att det kan bli kraftigt regn i de skrivna prognostexter som finns att tillgå på såväl hemsidan, apparna och i den prognos som läses ut i Sveriges Radio, P1. I de texterna nämndes även risken för åska i området.

Sent lördag kväll när nya körningar av datamodellerna fanns att tillgå för meteorologen så var de prognostiserade mängderna i stort sett oförändrade jämfört med föregående körning eller till och med tonats ner i en av modellerna. (Klicka på bilden för att få den större.)

Den prognostiserade mängden nederbörd mellan söndag kl. 02:00 och fram till söndag kl. 14:00 i fyra olika vädermodeller som kördes lördag kl 20:00.

Därför gjordes fortsatt bedömningen att prognosen är för osäker för att motivera en varning men att fortsätta trycka på risken för kraftigt regn i de skrivna prognostexterna samt i P1. När sedan morgonens meteorolog anländer och påbörjat sitt pass med att på nytt titta över modellerna så är läget än mer prekärt. Det har nu dragit upp kraftiga regn- och åskskurar över Öresund och Köpenhamn. Den enda modell som hela tiden haft stora mängder ligger nu helt fel i sin placering av nederbörden och vill att det ska regna kraftig i centrala Skåne och har dessutom helt missat det regn som samtidigt berörde stora delar av Småland. Därför valde man att istället gå över till en annan modell som ligger bättre med sin positionering av nederbörden men inte alls har så stora mängder varpå man editerar till lite större mängder men inte så extremt stora som sedan föll i Malmö.

På radarbilderna syns att det är kraftiga skurar som nu berör västligaste Skåne med en del åska men inte i så stor omfattning. När man sedan får in observationen från Malmö att det fallit drygt 31 mm mellan klockan 07 och 08 på söndagsmorgonen tas beslutat att trots allt lägga ut en varning för stora regnmängder (mer än 35 mm på 12 timmar) och den publicerades vid 08:30. (Klicka på bilden för att få den större.)

Radarbild från söndag kl. 08. De röda "bollarna" visar blixturladdningar.

Om man sedan i efterhand tittar på de regnmängder som faktiskt föll så var det endast tre stationer som nådde upp till varningskriteriet på 35 mm på 12 timmar och det var Malmö som fick dryga 101 mm, Falsterbo som fick 81 och Landskrona som fick 75mm. I Lund föll det 6  mm regn fram till kl. 8 på söndagsmorgonen och efter det föll det inte speciellt mycket mer, max 10 mm.

För att summera det hela så kan man konstatera att det var ett extremt svårprognostiserat läge och att det är mycket olyckligt att sådana extremt stora regnmängder råkar träffa en så stor stad som Malmö. Möjligen att man kunde gått ut med varningen ett par timmar tidigare när Falsterbo rapporterade 18 mm på en timma. Våra danska kollegor gjorde liknande bedömningar som vi och gick ut med varning under 3 timmar på natten mot söndag precis när Köpenhamn fick kraftiga skurar. I övrigt gick man i Danmark ut med en information om risken för skyfall, vilket är jämförbart med det vi också gjorde då vi var noga med att i alla prognostexterna på hemsidan och i appar påtala risken för kraftigt regn och åska samt att även förmedla denna information i våra radioutsändningar.