Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 augusti, 2014

Ny bottennotering för Kebnekaises Sydtopp

Sveriges högsta berg, Sydtoppen i Kebnekaise är än så länge högre än Nordtoppen (2097 m öh), dock skiljer det nu endast en meter jämfört med Nordtoppen. Den lägsta höjden uppmäts dock i september varför Sydtoppen kan komma att minska ytterligare något innan vintern kopplar sitt grepp. Sydtoppen täcks av en glaciär medan Nordtoppen består av fast berg. Historiskt sett har Nordtoppen tidigare varit högre än Sydtoppen och då täckt av en glaciär. 1922 uppmättes Nordtoppens höjd till 2135 m öh samtidigt som Sydtoppen då var 2123 m öh.

Även i Norge har landets högsta punkt varierat. Galdhöpiggen (2469 m öh) är idag landets högsta berg och saknar glaciär. Så sent som 1981 var Glittertind vars topp täcks av en liten glaciär tre meter högre än Galdhöpiggen. Sedan dess har glaciären på Glittertind minskat i höjd och Galdhöpiggen definitivt övertagit platsen som Norges högsta berg.

 

Väder och vind påverkar Sydtoppens höjd

Glaciären på Sydtoppen uppvisar en säsongsmässig cykel och är som högst under mars-april för att sedan minska i höjd och nå sitt årliga säsongsminimum någon gång under augusti-september. Under vintrar som domineras av vindar från väst- och sydväst faller mycket nederbörd i fjällkedjan vilket bygger på snötäcket och de befintliga glaciärerna. Den gångna vintern var nederbördsmässigt relativt normal eller torrare än normalt i Kebnekaisefjällen. Observera att avvikelsekartornas analys i fjällen är behäftad med en osäkerhet, speciellt gäller detta på de högsta höjderna över 1000 m där nederbördsstationer saknas. Våren kom tidigt och blev mycket varm och har sedan dess följts av en sommar som varit varm i hela landet där juli var exceptionellt varm i norra Norrland inklusive Kebnekaisefjällen. Därmed har förutsättningarna sedan fjolårets mätning av Sydtoppen varit goda för en fortsatt avsmältning. År 2015 kanske Nordtoppen kommer att återta positionen som Sveriges högsta berg, åtminstone tillfälligt i så fall. På sikt ter det sig dock oundvikligt att Sydtoppen passeras av Nordtoppen i takt med att klimatförändringen fortskrider.

 

Den mätstation som ligger närmast Sydtoppen är Tarfala som är beläget drygt 900 m nedanför Sydtoppen. Innan årets juli fanns bara två registrerade fall med maximitemperaturer på över 20,0° i Tarfala. Dessa inträffade den 19 juli 2003 (21,3°) och den 8 augusti 2007 (21,2°). Årets juli bjöd på hela fyra fall och ett nytt absolut värmerekord för högfjällsstationen med 21,4°. Dessutom blev juli 2014 den varmaste månad som över huvudtaget observerats vid Tarfala sedan mätningarna inleddes där 1965. Meteorologiskt sett var juli 2014 för Tarfalas del faktiskt en ren sommarmånad (månadsmedeltemperaturen minst 10,0°) med en månadsmedeltemperatur på 12,2°. Detta har bara inträffat juli 2003 samt augustimånaderna 2002 och 2006. Värt att notera är att den absolut högsta månadsmedeltemperaturen för åren 1965-1999 var 9,6° juli 1980. Juli 2014 uppmättes en månadsmedeltemperatur på 12,2°.

 

Varm inledning i augusti men nu väntas hösten till Tarfala

Även den första tredjedelen av augusti har inletts mycket varmt i Tarfala även om det nu varit hösttemperaturer där de senaste fyra dygnen. Mycket tyder på att den meteorologiska hösten anlände till Tarfala den 9 augusti vilket är relativt normalt. Säkert besked vet vi först när onsdagen summeras. Om dygnsmedeltemperaturen då varit under 10,0° kommer SMHIs definition för den meteorologiska hösten, dygnsmedeltemperatur under 10,0° minst 5 dygn i följd, att vara uppfyllt.Hur det går med detta följer ni enklast på årstidskartan som uppdateras cirka kl. 10.30.