Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

12 augusti, 2014

Ovanligt många tropiska nätter i Norrland i augusti

Den mycket varma inledningen av augusti i Norrland har tillsammans med den extremt varma julimånaden där gjort att rekordmånga tropiska nätter har observerats i Norrland nu i augusti. Detta gäller för perioden 1951-2013.

 

För Norrlands del har tropiska nätter i augusti endast förekommit under åren 1980, 1994, 1997, 2002, 2003 och 2004. Årets augusti har så här långt bjudit på hela fyra tropiska nätter i Norrland vilka inföll den 4-7 augusti. Vid Skagsudde utanför Örnsköldsvik i Ångermanland hade man tropisk natt samtliga dessa fyra dygn medan Storön (Norrbotten), Rödkallen (Norrbotten) och Holmön (Västerbotten) haft tre vardera. Slutligen har Järnäsklubb i Ångermanland haft två tropiska nätter.

 

Varmast var det den 7 augusti då Storön i Norrbotten hade 21,8° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur som observerats för Norrlands del för augusti månad. Det tidigare rekordet på 21,2° var från den 1 augusti 2003 och även det från Storön.

 

Rekordhöga minimitemperaturer på andra håll

Det är inte bara i Norrland som tropiska nätter observerats nu i augusti. Några stationer längs ostkusten observerade rekordhöga minimitemperaturer under den första veckan i augusti. Den 6 hade Svenska Högarna i Uppland 21,9° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur där oavsett månad. Som Sverker skrev i sitt senaste inlägg uppmättes 23,6° ute på Gotska Sandön den 4 vilket föga förvånande är stationsrekord då det svenska rekordet (23,7° den 10 augusti 1975) är från Kullens fyr.

 

Årets sista tropiska natt?

Svalare och mer ostadigt väder väntas koppla greppet om landet de kommande 10 dygnen. Därmed är det inte alldeles osannolikt att den 7 augusti även var årets sista tropiska natt. Totalt har 21 tropiska nätter observerats hittills under 2014. Sedan 1951 och framåt är det bara åren 1997 och 2002 som haft fler tropiska nätter än 2014. Det är även värt att notera att tropiska nätter förekom någonstans i landet under hela 17 dygn mellan den 22 juli och 7 augusti. Detta är dock långt från rekordet på 27 konsekutiva dygn under 1997 (från den 8 augusti till den 3 september). För Stockholms del noterades tre tropiska nätter den 4-6 augusti. I augusti 1975 och juli 2010 hade man i Stockholm fyra dygn i sträck med tropiska nätter medan tre dygn i följd observerats 1983, 1994 och 2003.

 

Tropiska nätter i Kunskapsbanken

För den som vill läsa mer om tropiska nätter är artikeln ”Tropiska nätter” i Kunskapsbanken informativ. Där kan man bland annat se hur de tropiska nätternas frekvens för olika datum och år varierat under perioden 1961-2013 samt modellberäkningar över hur  antalet tropiska nätter kan komma att förändras i framtiden.