Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

7 juli, 2014

Julis landsdelsvisa temperaturrekord

Juli är statistiskt sett den varmaste månaden i landet. Detta är också den enda månaden på året där det absoluta köldrekordet inte härrör från norra Norrland. Istället är det södra Norrland som brukar uppmäta de lägsta julitemperaturerna då nätterna är längre där. Norrlandsrekordet är från anno dazumal och skrivs till -5,0° uppmätt i Funäsdalen i Härjedalen den 22 juli 1888 och den 14 juli 1893. Tillsammans med köldrekordet för november från 1890 och värmerekordet för maj från 1892 är detta Sveriges äldsta absoluta temperaturrekord. Med tanke på att klimatet nu blir allt varmare kommer sannolikheten att dessa rekord slås i framtiden minska.

 

Även i Svealand har köldrekordet på -4,0° uppmätts vid två tillfällen. Dels den 7 juli 1921 i Storsätern i Dalarna och dels den 16 juli 1921 i Särna i Dalarna.

 

Bisarrt nog är även Götalands köldrekord från två olika datum. Den 7-8 juli 1917 uppmätte Eckersholm i Småland -3,5°.

 

1901, 1933 och 1945 bjöd på rekordvärme

Julimånaden 1901 var extremt varm och Karlstad i Värmland hade då en av de högsta månadsmedeltemperaturerna, +21,8°, som över huvudtaget observerats i Sverige. Götalands värmerekord för juli är från denna månad. Den 20 juli 1901 uppmättes nämligen +36,0° i Borås i Västergötland.

 

Svealands värmerekord, liksom hela Sveriges, 38,0° avlästes den 9 juli 1933 i Ultuna strax utanför Uppsala. Själva observatoriet i Uppsala hade denna dag +37,4°.

 

I Norrland är den varmaste julidagen från den 17 juli 1945 då Harads (Norrbotten) i Lule älvdal uppmätte +36,9°.

 

Den varmaste julidagen i modern tid är den 27 juli 1994 då Kalmar i Småland och Söderhamn i Hälsingland hade +35,2° respektive +35,1°.

 

Den sista delen av denna serie med landsvisa temperaturrekord kommer i september. Tills dess så hoppas jag att ni läsare får en skön sommar!:)

4 juli, 2014

Potentiellt kraftfull tropisk cyklon hotar Japan

I samma stund som orkanen Arthur nu lämnat North Carolina i USA finns en annan tropisk cyklon borta i Asien som bildades under torsdagen. Denna har fått namnet ”Neoguri” och befinner sig just nu öster om Filippinerna. Neoguri klassas i nuläget som en tropisk storm av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center men väntas framåt söndag-måndag uppgraderas till en kategori 4 – orkan på sin väg norrut. Den senaste prognosen pekar på att Neoguri kommer att passera de japanska Ryukyuöarna på tisdag för att sedan dra in över södra Japan framåt onsdag samtidigt som den då förväntas ha tappat kraft till följd av bland annat lägre havsvattentemperaturer.  Prognoser såpass långt fram i tiden innehåller alltid ett mått av osäkerhet men de olika prognosmodellerna har ändå så här långt varit konsekventa med Neoguris troliga bana över västra Stilla havet.

Det mesta tyder på att Neoguri kan komma att intensifieras mycket snabbt under de närmaste 48 timmarna. Personligen tror jag att Neoguri kommer att nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5 under helgen. Detta då havsvattnet är mycket varmt och sträcker sig djupt ner i havet samtidigt som de atmosfäriska förhållandena är gynnsamma för intensifiering.

Prognoserad bana för Neoguri utfärdad klockan 15UTC den 4 juli. Observera att vinden ges i knop där 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Oavsett om Neoguri drar in över Japan eller tar en bana längre västerut kommer den att föra med sig mycket kraftiga regn, hårda vindar och en farlig stormflod vilket kan orsaka livshotande översvämningar, jordskred och nedfallande träd.  Den som vill kan följa Neoguris framfart på Joint Typhoon Warning Center.

2 juli, 2014

Arthur – säsongens första tropiska storm på Atlanten

Under tisdagen bildades säsongens första tropiska storm, namngiven Arthur, på Atlanten strax öster om Florida. Enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) ser Arthur nu ut att intensifieras och utvecklas till en kategori 1 – orkan under torsdagen på sin väg upp åt nordost. I nuläget ser det ut som att endast delstaten North Carolinas ostligaste delar samt de sparsamt befolkade delarna av kanadensiska Newfoundland kan komma att beröras av Arthur.

Läs mer

1 juli, 2014

Vad är normalt juliväder?

Idag skriver vi den 1 juli. Därmed är vi nu inne i semestermånaden nummer ett. För många är vädret en mycket viktig detalj i semesterfirandet. En regnig sommar kan förstöra humöret för många semesterfirare vilket kan skapa en enorm frustration. För andra är det inte lika viktigt. I vår moderna tid ställs det således närmast enorma krav på perfekt sommarväder med temperaturer på 25-30 grader och en massa sol. Men vad är egentligen ”normalt” väder i juli? Det ska vi kika lite på idag!

Läs mer