Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 juli, 2014

En liten sammanfattning av värmeböljan

Den mest tryckande värmen har nu börjat ge vika och vi kan ge oss på en liten sammanfattning.

 

Högsta temperatur

Den allra högsta temperaturen uppmättes i lördags med 33,9° i Hökmarksberget i Västerbotten. Stationen drivs av Trafikverket, men ingår enligt avtal i SMHIs grundnät.

 

Stationen Hökmarksberget i maj 2012.

 

Man kan naturligtvis fundera över om närheten till en större asfalterad väg påverkar mätningarna. Men närheten till asfaltytor är inget som är unikt för de så kallade VViS-stationerna som står utefter våra vägar. Det gäller i lika hög grad många stationer vid flygplatser och i stadsbebyggelse.

Observationerna från den närbelägna kuststationen Bjuröklubb bekräftar att det rådde osedvanlig värme vid Västerbottenskusten i lördags. Där uppmättes då 32,0° vilket var en rejäl putsning av det tidigare värmerekordet för Bjuröklubb på 30,7° från den 17 juli 2003 och den 25 juni 1953.

33,9° som uppmättes i Hökmarksberget är för övrigt den högsta temperaturen i Västerbotten sedan den 3 juli 1968, då Skellefteå hade 34,2°.

 

Tropiska nätter

Längs kusterna har det varit tropiska nätter under hela värmeböljan. Även en del stationer innanför själva kustbandet, som Luleå, Umeå och Stockholm har haft en eller ett par tropiska nätter. Den allra högsta nattemperaturen har varit 22,6° i Rödkallen och Storön den 26 juli. Det överträffar den tidigare högsta kända noteringen för Norrlandskusten, som jag skrev om i ett tidigare inlägg.

 

Daggpunktstemperatur

Det har på det hela taget inte varit fråga om någon extremt fuktig värme. Exempelvis här i Norrköping har den relativa fuktigheten varit nere i 25-30% vissa dagar. Men som så ofta är det rätt stora variationer i fuktighet tid och rum. När det gäller den absoluta fuktigheten, här uttryckt i daggpunktstemperaturen, så har den som högst varit uppe i 22,8°. Det var i Karlskrona-Söderstjerna i lördags.

 

Skyfall

Än så länge kan man inte säga att vi bland våra egna stationer har fått in några riktigt extrema regnmängder. Gördalen i Dalarna fick 64 mm den 24 och Moheda i Småland 57 mm den 26. Mest på en timme har rapporterats från Tomtabacken med 35 mm under lördag eftermiddag. Därav föll 23 mm under en kvart.

Men från privata mätningar har vi fått in betydligt större mängder. I samband med söndagens oväder över Stockholmsområdet föll det 70 mm på lite drygt en halvtimme i trakten av Åkersberga.

 

Åska

Under söndagsdygnet den 27 juli sattes nytt rekord för antal blixturladdningar över Sverige, nämligen 43 546 stycken. Det slår det tidigare  rekordet på 41 000 blixtar den 7 juni 2011.

Blixturladdningar den 27 juli 2014

 

Som framgår av blixtkartan så var det flera områden med kraftig åska som bidrog till det mycket höga antalet blixtar, däribland västra Götaland, Stockholmsområdet, Norrbotten och mellersta Lappland.