Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

10 juli, 2014

Tre nya svenska ”Centennial Stations” under år 2014

För något år sedan fick vi en förfrågan från WMO (meteorologiska världsorganisationen) om en sammanställning över våra så kallade Centennial Stations. Med det menas stationer som har en mätserie på minst 100 år. Vi gick igenom vår stationskatalog och har senare för internt bruk vidareutvecklat sammanställningen till att även omfatta stationer som är 50 år gamla, 200 år och så vidare.

 

Det visar sig att vi faktiskt har fler 100-åriga stationer än man kanske skulle ha trott. Till exempel inrättades ett rätt stort antal stationer med nederbördsmätning efter det att Hydrografiska byrån inrättats år 1908. Detta var ju en tid när bland annat utbyggnaden av vattenkraft satte fart. Många av dessa stationer är fortfarande i drift.

 

I vår första sammanställning av ”Centennial Stations” tog vi med stationer som startat år 1913 eller tidigare. Men nu har det gått ett år och listan kan kompletteras med stationer som startade år 1914 och fortfarande är i drift. Det är Leipikvattnet i nordligaste Jämtland, Myskelåsen i Härjedalen och Holmbo i nordöstra Småland. Holmbo verkar egentligen ha startat redan under år 1912 även om stationsregistret tar upp den först från och med 1914.

 

Nederbördsmätaren i Leipikvattnet i Jämtland. Stationen Leipikvattnet ståtar bland annat med det största uppmätta snödjupet i Sverige de senaste 50 åren, nämligen 278 cm i februari 1989.

 

Nederbördsmätaren i Myskelåsen i Härjedalen. Stationen Myskelåsen rapporterade bland annat ett ovanligt tidigt snötäcke på 22 cm den 25 september 2010.

Nederbördsmätaren i Holmbo. Stationen ligger i den allra nordostligaste delen av Småland som egentligen tillhör Östergötlands län.

 

Tyvärr försvinner också en del ”Centennial Stations”. Till exempel är det sedan årsskiftet avbrott i observationerna från Lisjö i Västmanland. Stationen startade 1879.

 

Enligt WMO så har man hittills fått in namn på nästan 10 000 Centennial Stations från medlemsländerna. Än så länge har man dock inte gjort någon mer officiell lansering av begreppet. Bland annat har WMO inte tydliggjort hur stora förflyttningar av stationerna som kan accepteras. Här på SMHI har vi många gånger varit tämligen frikostiga när vi kopplat ihop stationsserier, till exempel Hemavan/Tärnaby och Gunnarn/Stensele. Det är möjligt att de stationskopplingarna inte visar sig acceptabla som Centennial Stations när WMO kommer med tydligare riktlinjer.